Hyppää sisältöön
Media

Likabehandlingen och sysselsättningen av kvinnor stöds

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2016 15.18
Pressmeddelande 241/2016

De kostnader som familjeledigheter för kvinnliga arbetstagare orsakar jämnas ut genom en engångsersättning på 2 500 euro till arbetsgivaren. Republikens president stadfäste lagen den 21 december. Lagen träder i kraft den 1 april 2017.

Stödet betalas ut till alla arbetsgivare som på grundval av arbets- eller tjänstekollektivavtalet eller ett arbetsavtal betalar ut lön för minst en månad under moderskapspenningsperioden. Ett ytterligare villkor för att ersättningen ska betalas ut är att arbetsförhållandet till arbetsgivaren ska ha pågått minst tre månader innan moderskapspenningsperioden började och att arbetsförhållandet grundar sig på ett minst ettårigt arbetsavtal. Arbetstiden ska dessutom omfatta minst 80 procent av arbetstiden för en heltidsanställd i branschen när moderskapspenningsperioden börjar. Med ersättningen stöds uppkomsten av stadigvarande och fortlöpande arbetsförhållanden.

Mer information

Pekka Humalto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163193, [email protected]

Sivun alkuun