Hyppää sisältöön
Media

Muutoksia STM:n tutkimuslupakäytäntöön

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.1.2007 13.45
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö on vuoden alusta lähtien muuttanut lupakäytäntöään koskien salassa pidettäviin asiakirjoihin tutustumista. Aikaisemmin tutkimuslupa on myönnetty vain erikseen nimeltä mainituille tutkijoille. Uutena menettelynä otetaan käyttöön nk. organisaatiolupa, jossa lupa voidaan myöntää yksittäisten tutkijoiden sijasta tutkimusta tekevälle organisaatiolle.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään siitä, millä edellytyksillä viranomainen voi antaa yksittäistapauksessa luvan tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjasta tieteellistä tutkimusta varten. Kun lupa tarvitaan usean saman ministeriön alaisen viranomaisen asiakirjasta, luvasta päättää ministeriö.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa lupaa haetaan yleensä salassa pidettävien potilastietojen luovuttamiseen, jolloin asiaa on arvioitava myös henkilötietolain säännösten kannalta. Henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjä, jonka käyttöä varten henkilötietoja kerätään ja jolla on oikeus määrätä rekisterin käytöstä.

Organisaatioluvan hakee rekisterinpitäjänä toimiva organisaatio ja hakemuksen allekirjoittaa toimivaltainen virkamies/henkilö. Hakemuksen liitteenä tulee olla päätös tutkimuksen tekemisestä, selvitys tutkimuksen vastuullisesta johtajasta ja siihen osallistuvista tutkijoista, heidän allekirjoittamansa vaitiolositoumukset sekä vakuutus siitä, että tutkimukseen mahdollisesti myöhemmin osallistuvilta tutkijoilta pyydetään ko. sitoumus. Myös alun perin nimetyille tutkijoille myönnetty lupa voidaan muuttaa organisaatioluvaksi haettaessa täydennyslupaa uusille tutkijoille. Rekisterinpitäjänä toimivan organisaation on ylläpidettävä luetteloa kaikista tutkimukseen osallistuvista tutkijoista sekä huolehdittava heidän salassapitositoumustensa hankkimisesta.

Lupakäytäntöuudistuksen yhteydessä otetaan käyttöön uudet lupahakemukset. Hakemukset ja niiden täyttöohjeet löytyvät osoitteesta: www.stm.fi > Hankkeet > Tutkimusluvat

Lisätietoja:

Lakimies Meeri Julmala, puh. (09)160 74340, [email protected]

Sivun alkuun