Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Muutoksenhakulautakuntiin muutoksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2005 11.00
Tiedote -

Uusi sairausvakuutuslaki tuli voimaan vuoden 2005 alusta. Uuteen lakiin sisältyy säännökset muutoksenhausta ja sosiaalivakuutuslautakunnista sekä tarkastuslautakunnasta. Sairausvakuutuslakia annettaessa eräät aikaisemmin sairausvakuutusasetukseen tai tarkastuslautakunnasta annettuun asetukseen sisältyneet säännökset on nostettu lain tasolle. Toisaalta eräät edellä mainittuihin asetuksiin sisältyvät säännökset ovat vanhentuneet muun erityislainsäädännön voimaantulon vuoksi. Valtioneuvoston asetuksiin sosiaalivakuutuslautakunnasta ja tarkastuslautakunnasta on tarkoitus sisällyttää eräitä sairausvakuutuslakiin sisältyviä säännöksiä tarkentavia, menettelytapaa ja lautakuntien toimintaa koskevia säännöksiä. Valtioneuvosto antoi asiaa koskevat asetukset torstaina 21. huhtikuuta. Asetukset sosiaalivakuutuslautakunnasta ja tarkastuslautakunnasta tulevat voimaan 1.5.2005.

Sosiaalivakuutuslautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuelin

Sosiaalivakuutuslautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuelimenä sairausvakuutuslain, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain, sotilasavustuslain, äitiysavustuslain ja lapsilisälain mukaisissa asioissa.

Muutoksenhakutapa tarkastuslautakunnassa riippuu asiasta

Tarkastuslautakunta toimii toisena muutoksenhakuasteena sairausvakuutuslain, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain, sotilasavustuslain, äitiysavustuslain ja lapsilisälain mukaisissa asioissa. Lautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain, kuntoutusrahalain, kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain, vammaistukilain, eläkkeensaajien asumistukilain ja asumistukilain mukaisissa asioissa sekä eräissä perhe-eläkelain mukaisissa asioissa. Tärkeimmät päätökset tulee myös julkaista sopivalla tavalla. Asiat lautakunnassa tulee käsitellä saapumisjärjestyksessä, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Asia käsitellään kiireellisenä saapumisjärjestyksestä poiketen vain perustellusti.

Lisätietoja hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, puh. (09) 160 73174.

Sivun alkuun