Hyppää sisältöön
Media

Muistutusten ja kanteluiden käsittelyä tarkennetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2014 10.27
Tiedote -

Sosiaali- ja terveydenhuollon muistutusten ja kantelujen käsittelyyn ehdotetaan tarkennuksia. Ehdotukset koskevat sekä yksityistä että julkista sektoria. Muistutusten asemaa suhteessa kanteluihin vahvistettaisiin asiakas- ja potilaslakien muutoksella.

Jos asiakas tai potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai hoivaan, niiden laatuun tai niihin liittyvään kohteluun, hän voi tehdä asiasta muistutuksen toimintayksikköön tai kantelun valvontaviranomaiselle. Muutos nykyiseen olisi se, että valvontaviranomainen, eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto, voisi siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena toimintayksikössä.

Muutoksen tavoitteena on tehostaa viranomaistyötä ja parantaa ihmisten oikeusturvaa. Ihmisten tekemät ilmoitukset ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Jatkossa viranomaiskäsittelyyn otettaisiin suoraan vakavat asiat, kuten epäilyt vakavasta virheestä ammattitoiminnassa. Muutoin kannustetaan siihen, että asiat käsiteltäisiin siinä toimintayksikössä, johon asiakkaan tai potilaan moite on kohdistunut. Tämä antaa toimintayksiköille mahdollisuuden myös valvoa oman toimintansa laatua paremmin.

Muistutuksen voisi tehdä myös suullisesti, mutta vastaus pitäisi aina antaa kirjallisesti. Toimintayksikköjen olisi tiedotettava aktiivisesti asiakkaille ja potilaille muistutusmenettelyn käytöstä. Muistutuksen tekemisen pitäisi olla ihmisille mahdollisimman vaivatonta.

Samalla yhdenmukaistettaisiin kanteluasioiden käsittelyä hallintolain mukaiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluasioiden käsittelyraja olisi jatkossa kaksi vuotta, kuten muissakin hallintoasioiden kanteluissa. Nykyisin raja on viisi vuotta.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 9. lokakuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Kirsi Talonen, p. 0295 163 357
hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki p. 0295 163 38

 Muualla palvelussamme

Muistutus- ja kantelumenettely

Sivun alkuun