Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Monikanavarahoituksen purkamiseksi useita vaihtoehtoja

Sosiaali- ja terveysministeriö
26.3.2015 9.00
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriön parlamentaarinen työryhmä on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja, joilla voidaan yksinkertaistaa sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista rahoitusta. Työryhmä julkisti 26. maaliskuuta raporttinsa, joka on tarkoitettu seuraavan hallituksen jatkotyön pohjaksi.

Työryhmä on laatinut alustavia vaihtoehtoja, joilla voidaan selkiyttää sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta ja vähentää osaoptimoinnin mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen nykymalli asettaa ihmiset ja heidän palvelunsa eriarvoiseen asemaan. Päätöksenteko on hajanaista ja palvelut eivät ole tehokkaasti ja vaikuttavasti järjestettyjä. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa yksi rahoittaja voi siirtää kustannusvastuuta toiselle toimijalle, vaikka kokonaisuudessaan se merkitsisi menojen lisääntymistä.

Työryhmä on pohtinut rahoitusvaihtoehtoja, joilla voitaisiin luoda oikeansuuntaisia kannusteita sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannusten vähentämiseksi. Lisäksi halutaan kannustaa palvelujen integrointiin sujuviksi hoito- ja palveluketjuiksi sekä palvelujen järjestämisvastuun siirtämiseen vahvoille ja kantokykyisille toimijoille. Kannustimilla on ohjattava myös ihmisten hyvinvointierojen vähentämiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

"Paljon palveluja tarvitsevan väestönosan kustannuksista suurin osa aiheutuu sosiaalipalveluista ja erikoissairaanhoidosta. Kun palvelut ja päätöksenteko ovat hajanaisia, ei mistään saada kokonaiskuvaa kustannusten syntymisestä tai toiminnan tehokkuudesta. Monikanavarahoitusta on yksinkertaistettava, jotta rahat ja vastuu olisivat samoissa käsissä," sanoi sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty.

"Tarvitsemme edelleen sote-uudistuksen ja rahoitusuudistuksen. Tälle on laaja poliittinen kannatus. Mitä kauemmaksi välttämättömät rakenneuudistukset karkaavat, sitä isompi haaste odottaa yhdenvertaisten palvelujen turvaamisessa ja kestävyysvajeen umpeenkuromisessa.  Jatkotyö on aloitettava mahdollisimman nopeasti," korosti peruspalveluministeri Susanna Huovinen.

Työryhmän mukaan ensi vaiheessa on tärkeää ratkaista rahoitusjärjestelmän kokonaishallinnan kannalta keskeiset periaatteet. Työryhmän laatimat mallit ovat yleisluontoisia esimerkkejä ja niistä on mahdollista luoda myös yhdistelmiä. Varsinaista mallien vaikutusarviointia ei ole ollut mahdollista tehdä ilman sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaa ratkaisua. Sote-uudistuksen jatko ja perustuslain näkökulmat pitää selvittää ennen kuin on mielekästä ratkoa uuden rahoitusmallin yksityiskohtia.

Jatkovalmistelussa pitää myös arvioida, missä laajuudessa työterveyshuolto, opiskeluterveydenhuolto sekä lääke- ja matkakorvaukset sisältyvät eri toimijoiden järjestämis- ja rahoitusvastuun piiriin. Työryhmä pitää tärkeänä kaikkien rahoitusmallien toteuttamisessa muutoksen huolellista vaiheistamista ja siirtymäaikojen suunnittelua. Käytännössä uusi hallitus linjaa miten työtä jatketaan.

Lisätietojatyöryhmän pj., sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty, p. 02951 63525
työryhmän pj., peruspalveluministeri Susanna Huovinen, p. 02951 63108
kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, p. 02951 63356
vakuutusosaston ylijohtaja Outi Antila, p. 02951 63164 (paikalla 30.3.)
sosiaali- ja terveyspalveluosaston ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 02951 63338
Liitteet

Työryhmän selvittämät rahoitusvaihtoehdot (pdf, 545 kB )
Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoituksen purkamisen vaihtoehtoja koskeva selvitys (STM:n raportteja ja muistioita 2015:19)

 


Muualla palvelussamme

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusuudistus (monikanavarahoituksen purkaminen)
Monikanavaisen rahoituksen purkamisen vaihtoehtoja selvittävä työryhmä

Muualla verkossa

Videotallenne tiedotustilaisuudesta 26.3.2015 (YouTube)

 

 

 

Sivun alkuun