Hyppää sisältöön
Media

Miten sukupuolten tasa-arvoa edistetään tulevaisuuden peruskoulussa?

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2015 13.19
Uutinen

Opetushallitus on julkaissut oppaan sukupuolten tasa-arvon edistämisestä perusopetuksessa. Tasa-arvolain mukaisten oppilaitosten tasa-arvosuunnitelmien on oltava laadittuina peruskouluissa 1.1.2017 mennessä. Neuvotteleva virkamies Johanna Hautakorpi sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo muun muassa, miksi Tasa-arvotyö on taitolaji -opas on tehty ja miten se näkyy kouluarjessa.

Linkki videohaastatteluun:

https://youtu.be/DVgC97Q_tD4

Tekstiversio haastattelusta

Miksi on tehty opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi perusopetuksessa?

”Tasa-arvolakiin sisältyvä oppilaitosten tasa-arvosuunnittelu laajeni vuoden alussa myös perusopetukseen. Samoihin aikoihin perusopetuksen valtakunnalliset perusteet ovat korostaneet sukupuolten tasa-arvon merkitystä. Oppaalla on ajatuksena aika käytännön läheisesti kertoa opetuksen järjestäjille ja kouluille, miten tasa-arvotyötä käytännössä voidaan kouluissa tehdä.”

Mikä kouluissa muuttuu nyt kun opas on julkaistu?

”Tarkoituksena on, että koulut tekisivät aikaisempaa järjestelmällisemmin tasa-arvotyötä. Käytännössä tasa-arvosuunnittelu tarkoittaa, että selvitetään koulun tasa-arvotilanne: esimerkiksi kysytään oppilailta heidän käsityksistään siitä, miten tyttöjä ja poikia kohdellaan koulussa ja onko sukupuolten moninaisuudelle tilaa koulussa. Koulun oman selvityksen pohjalta mietitään, mitä asioita halutaan tehdä paremmin, minkälaisia toimenpiteitä koulussa tehdään, ja tietyin aikavälein arvioidaan, miten toimenpiteitä on saatu toteutettua ja mikä tasa-arvon tila on.”

Miten opas näkyy oppilaan ja opettajan kouluarjessa?

”Suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvo-ongelmat näkyvät myös kouluissa, mutta toisaalta niitä voidaan ratkaista kouluissa. Meillä on esimerkiksi tytöillä ja pojilla hyvin erilaiset ja eriytyneet koulutusalavalinnat, joka näkyy työmarkkinoilla. Seksuaalista häirintää on myös kouluissa. Ja toisaalta on kysymys siitä, miten sukupuoleltaan moninaiset lapset, onko heille tilaa peruskoulussa. Tasa-arvotyön ajatuksena on, että jokainen lapsi tulisi kohdatuksi koulussa omana ainutkertaisena itsenään ja hän pääsisi hyödyntämään kaiken sen potentiaalin, joka hänellä itsellään on. Tarkoitus myös on, että koulu olisi turvallinen oppimisympäristö, jossa on myös luotettavia aikuisia, jotka hyväksyvät oppilaat sellaisina kuin he ovat.”


Lisätietoa:Haastattelu ja video: Kimmo Vainikainen

Sivun alkuun