Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Wallin: Tasa-arvon edistäminen tukee hyvinvointia Pohjoismaissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2010 11.00
Tiedote -

Tasa-arvoasioista vastaavan ministeri Stefan Wallinin mukaan me Suomessa ja muualla Pohjoismaissa voimme olla esimerkkinä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa edistävien konkreettisten toimenpiteiden toteuttamisessa. Tanskan Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskaudella pohjoismaiset ministerit ovat laatineet uuden yhteystyöohjelman vuosille 2011-2014. "On pystyttävä levittämään hyviä tasa-arvoon liittyviä kokemuksia ja sitä kuinka tasa-arvo voi olla hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen perusta", ministeri Wallin totesi maanantaina 18. lokakuuta Kööpenhaminassa pidetyssä Pohjoismaiden tasa-arvoministerineuvoston kokouksessa.

"Muun muassa naisten työmarkkinaosuuden, miesten tasa-arvotyöhön osallistumisen ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn osalta voimme olla esimerkkinä myös Pohjolan ulkopuolella", ministeri Wallin lisäsi.

"Tasa-arvotyöstä tulee entistä monitahoisempaa ja siinä otetaan huomioon myös etniseen taustaan, uskontoon ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä", ministeri Wallin totesi tasa-arvoministerikokouksessa, jossa hyväksyttiin tasa-arvoyhteistyön ohjelma. Nelivuotinen tasa-arvoyhteistyön ohjelma julkistetaan marraskuun alussa Pohjoismaiden neuvoston täysistunnossa Reykjavikissa.

Pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön ohjelman neljä osa-aluetta ovat Pohjoismainen yhteistyö, Baltian maiden kanssa tehtävä yhteistyö, Luoteis-Venäjän kanssa tehtävä yhteistyö sekä kansainvälinen yhteistyö (esim. YK, EU ja Eurooppa-neuvosto). Ohjelman aloitusseminaari järjestetään Helsingissä maaliskuussa 2011 Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskaudella.

"Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen tulee olla itsestäänselvyys myös kaikissa pohjoismaisissa ministerineuvostoissa ja kaikissa pohjoismaisen yhteistyön elimissä", ministeri Wallin totesi. "Jotta me pohjoismaisen yhteistyön myötä voisimme olla esimerkkinä muille, täytyy meidän ensin varmistaa, että yhteistyön rakenteet perustuvat sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Pohjoismaiden ministerineuvosto vastaa tasa-arvotyöstä pohjoismaisen yhteistyön elimissä."

"Meidän on erityisesti panostettava sukupuolen mukaan voimakkaasti jakautuneista ammatti- ja koulutusvalinnoista johtuvien perusteettomien palkkaerojen vähentämiseen Pohjoismaissa", ministeri Wallin muistutti.

Vuosina 2011-2014 Pohjoismaiden välisessä tasa-arvotyössä painotetaan neljää teemaa: työmarkkinat, koulutus, etniset vähemmistöt ja sukupuolittunut väkivalta. Lisäksi kaikissa teemoissa otetaan huomioon miesnäkökulma ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Annamari Asikainen, STM, p. (09) 160 73837, [email protected]
Erityisavustaja Susanna Korpivaara, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0400 322 432, [email protected]

 Muualla palvelussamme

Tasa-arvo

Pohjoismainen yhteistyö

Stefan Wallin
Sivun alkuun