Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Wallin: Selonteosta aineksia uudelle tasa-arvopolitiikalle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2010 15.00
Tiedote -

"Käsillä on ensimmäinen tasa-arvoselonteko maamme historiassa. On yllättävää, ettei meillä ole aikaisemmin tehty tasa-arvoselontekoa, vaikka tasa-arvokysymykset ovat olleet hallitusten asialistalla jo usean vuosikymmenen ajan", tasa-arvoasioista vastaava ministeri Stefan Wallin sanoi torstaina 18. marraskuuta eduskunnan selonteon lähetekeskustelussa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Nyt laaditussa selonteossa linjataan tasa-arvopolitiikkaa aina vuoteen 2020 asti.

"Suomi sijoittui tuoreessa kansainvälisessä tasa-arvovertailussa (Global Gender Gap Index) kolmannelle sijalle maailmassa. Kuulumme siis maailman mittakaavassa kärkikaartiin. Tästä voimme olla ylpeitä", totesi ministeri Wallin. "Myös poliittisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämän johtotehtävissä sukupuolten tasapuolinen osallistuminen on parantunut selvästi" lisäsi ministeri Wallin. "Maallamme ei ole varaa jättää käyttämättä naisten osaamista myös elinkeinoelämän huipulla".

Ministeri Wallin nosti puheessaan myös esille työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. "Selonteko mainitsee 6+6+6 -mallin yhtenä perhevapaamallina. Perhevastuun jakaminen tukee parisuhdetta ja ennaltaehkäisee eroja. Englantilaisen tutkimuksen mukaan osallistuvat isät ovat onnellisempia ja WHO:n mukaan jopa terveempiä". Wallin korosti myös, että perhevapaajärjestelmä on turvattava kaikille lapsille yhtäläiset mahdollisuudet riippumatta siitä, minkälaiseen perheeseen lapsi on syntynyt.

Ministeri Wallin totesi, että mieskeskustelu on vasta viime vuosina saanut näkyvästi sijaa mediassa. "Yksi esimerkki on miehet, jotka kokevat jäävänsä kakkosiksi huoltajuusasioissa. Tämä kokemus tulee ottaa vakavasti. Huoltajuusasioiden kanssa työskentelevien viranomaisten koulutuksessa on tarvetta korostaa sekä isän että äidin tasapuolista kohtelua, joka ei saa perustua stereotyyppisiin mies- ja naiskuviin. Sosiaali- ja terveysministeriö onkin aloittanut hankkeen, jossa annetaan näistä asioista täydennyskoulutusta viranomaisille", kiitti ministeri Wallin.

"Selonteko tarjoaa paljon aineksia tulevaisuuden tasa-arvopolitiikalle", totesi ministeri Wallin. "Jo nyt on nähtävissä, että tulevaisuudessa erilaisten vähemmistöjen asema ja tarpeet pitää huomioida entistä paremmin. Myös talouspoliittisten ratkaisujen sukupuolivaikutuksiin tullaan myös kiinnittämään entistä enemmän huomiota, sillä ne vaikuttavat meidän jokaisen elämään", hän lisäsi.

Lisätietoja

tasa-arvoneuvos Riitta Martikainen, STM, p. (09) 160 74458, [email protected]
ylitarkastaja Eeva Raevaara, STM, p. (09) 160 73842, [email protected]
erityisavustaja Susanna Korpivaara, OKM, p. 0400 322 432, [email protected]Muualla palvelussamme

Selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

Stefan Wallin
Sivun alkuun