Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Wallin ehdottaa isille korvamerkittyä vanhempainvapaata

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2010 8.14
Tiedote -

"Nyt on aika ottaa askel, joka oikeasti tasaa käytännössä perhevastuuta äidin ja isän kesken", toteaa tasa-arvoministeri Stefan Wallin kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2010. Hän juhlistaa päivää Turussa keskustelemalla turkulaisnaisten kanssa ajankohtaisista tasa-arvokysymyksistä ja jakamalla heille ruusuja kävelykadulla kello 16-17.

"Lapsen syntymä muuttaa ratkaisevasti perheen arkea. On hyvä, että molemmilla vanhemmilla on mahdollisuus rauhassa tutustua uuteen perheenjäseneen. Isät käyttävätkin yleisesti muutaman viikon isyysloman, ja vanhemmat voivat yhdessä totutella uuteen elämäntilanteeseen", toteaa Wallin, joka haluaa naisten päivänä kiinnittää huomiota erityisesti perhevapaiden jakautumiseen.

"Valtaosan perhevapaista käyttävät kuitenkin edelleen äidit. Pitkät perhevapaat eivät ole ongelmattomia naisten työmarkkina-aseman kannalta, koska niiden on havaittu alentavan naisten palkkoja. Mitä pidempi vapaa, sitä enemmän palkka jää jälkeen. Oletus perhevapaiden käyttämisestä vaikeuttaa myös nuorehkojen naisten vakituista työllistymistä. Määräaikaisia työsuhteita onkin eniten 25-34 -vuotiailla naisilla", Wallin kertoo.

"Tavoitteena tulee olla perhevapaiden jakaminen nykyistä tasaisemmin isän ja äidin kesken. Isän roolia perheessä ja lastenhoidossa on syytä vahvistaa. Pikkulapsivaiheella on kauaskantoinen merkitys isä-lapsisuhteelle. Kun isät ottavat enemmänvastuuta perheen arjesta, äitien arki keventyy", Wallin sanoo.

"Isät käyttävät nimenomaan heille korvamerkittyjä vapaita. Miehille tulisi taata oikeus omaan vanhempainvapaaseen ja ratkaisu tähän voisi olla 6+6+6 -malli, joka pohjautuu ns. Islannin malliin. Kuusi kuukautta vanhempainvapaasta varattaisiin äidille, kuusi kuukautta vanhemmat voisivat jakaa keskenään sopien ja kuusi kuukautta olisi isille korvamerkittyä vapaata", Wallin ehdottaa.

Malli yhdistäisi lapsen edun, perheiden valinnanvapauden ja tasa-arvoisen vanhemmuuden. Vanhempainvapaan päättyminen osuisi lapsen kehityksen kannalta nykyistä sopivampaan ajankohtaan. Isät vahvistaisivat suhdetta lapseensa jo varhaisvaiheessa, mikä luo hyvän pohjan myöhemmälle suhteelle.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama vanhempainvapaatyöryhmä pohtii parhaillaan ehdotuksia perhevapaajärjestelmän uudistamiseksi.

Tasa-arvoministeri Wallin toivottaa kaikille naisille ja miehille hyvää Naistenpäivää!

Lisätietoja

Erityisavustaja Susanna Korpivaara, 09 160 77413, 0400 322 432, [email protected]
Tasa-arvoneuvos Riitta Martikainen, 09 160 74458,  050-528 3547, [email protected]Stefan Wallin
Sivun alkuun