Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Tuula Haatainen: Tavaratuotannon logiikka on uhka sosiaaliturvalle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2006 9.00
Puhe -

Väestön ikääntymisen vauhdittuessa on välttämätöntä kiinnittää huomiota myös julkisen hallinnon tuottavuuteen. Tuottavuuden parantamisessa ei pidä sortua juustohöylämäiseen leikkaamiseen, vaan tuottavuuden on perustuttava uuden teknologian hyödyntämiseen ja palveluketjujen kehittämiseen, toteaa sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen.

- Jos henkilöstöä esitetään vähennettäväksi juustohöyläperiaatteella jokaiselta julkisen sektorin työpaikalta siten, että eläköitymisen kautta vapautuvista paikoista täytetään puolet ottamatta lainkaan huomioon tarvetta, ollaan hakoteillä. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat luonteeltaan työvaltaisia asiakkaiden henkilökohtaisiin tarpeisiin vastaavia palveluja, joissa määrä ei korvaa laatua. Lasten ja vanhusten palveluja ei voida turvata siirtämällä palvelutuotantoa Kiinaan, Haatainen totesi puhuessaan Sosiaaliturvan suunta 2005-2006 -raportin julkistamistilaisuudessa Helsingissä torstaina.

Sosiaaliturvan onnistumisen kannalta olennaista on myös, miten hyvin eri väestöryhmät saavat tarvitsemansa tuen ja palvelut. Tässä suhteessa meillä on OECD:nkin arvioiden mukaan selvästi parannettavaa terveydenhuollossa. Vaikka väestön terveydentila on yleisesti parantunut, ovat terveyserot eri väestöryhmien välillä kasvaneet. Tämän vuoksi esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon maksujärjestelmän uudistus onkin toteutettava siten, että se tukee huono-osaisten ihmisten mahdollisuutta käyttää tarvittavia terveyspalveluja. Viime vuonna maksuja selvittäneen työryhmän työ jäi selvästi keskeneräiseksi. Onkin asetettava pikaisesti uusi maksupoliittinen komitea, joka olisi koostumukseltaan riittävän laaja, ministeri sanoi.

On olemassa useita keinoja, joiden avulla riittävät ja laadukkaat palvelut voidaan turvata ikääntyvän väestön ja vähenevän työvoiman oloissa. Ennaltaehkäisy on kustannustehokkain keino vähentää palvelujen tarvetta. Uuden hoito- ja lääketeknologian käyttöönotolla voidaan merkittävästi vähentää henkilöstön tarvetta kun muistetaan, että sosiaali- ja terveyspalveluissa teknologia ja lääkkeet eivät koskaan korvaa ihmistä. Julkisen sektorin tuottavuus on paljolti kiinni osaavasta ja motivoituneesta henkilökunnasta. Ministeri Haataisen mielestä työhyvinvointi onkin ehkä merkittävin yksittäinen tuottavuuteen vaikuttava tekijä.

Myös käynnissä oleva kunta- ja palvelurakennehanke on tärkeässä asemassa tulevaisuuden haasteisiin vastattaessa. Kun resurssit jaetaan maantieteellisesti, toiminnallisesti ja poliittisesti tehokkaalla tavalla, voidaan laadukkaiden palveluiden saatavuus turvata jatkossakin. Tämä edellyttää selvästi nykyistä isompia yksiköitä ja nykyistä parempaa työnjakoa. Tarvittavat lähipalvelut on edelleen tuotettava paikallisesti.

Kansainvälisten vertailujen perusteella olemme onnistuneet yhdistämään hyvin sekä taloudellisen kilpailukyvyn että kehittyneen sosiaaliturvan. Tämä malli näyttää toimivan myös koventuneen globaalin kilpailun puitteissa. Uudistustarpeet ovat kuitenkin jatkuvia, minkä takia eri väestöryhmien hyvinvoinnin kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä on seurattava valppaasti, ministeri Haatainen muistutti.

Sivun alkuun