Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Saarikko: Itäinen Suomi ja Keski-Suomi yhteistyöllä eteenpäin erikoissairaanhoidossa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.10.2018 17.03
Uutinen

”Sosiaali- ja terveysministeriössä oli kutsustani koolla tänään Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (KYS-erva) johtoa. Yhteisessä keskustelussamme oli lakisääteisen, erikoissairaanhoidon erva-järjestämissopimuksen valmistelutilanne sekä erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen toimeenpano."

"Tapaamiseen olivat kutsuttuina kuntayhtymien hallituksen puheenjohtajat, sairaanhoitopiirien johtajat ja johtajaylilääkärit. Edellisen kerran kokoonnuimme vastaavanlaisella kokoonpanolla toukokuussa. 

Pidän erittäin tärkeänä sitä, että vuoropuhelu ministeriön ja alueiden välillä on tiivistä ja avointa. Sama koskee alueiden sisäistä keskustelua. Mitä haasteellisempia työnjakokysymyksiä on pöydällä, sitä tärkeämpää on etsiä ja löytää yhteistyötä vahvistavia ratkaisuja. Erva-alueen veturina toimivalla Kuopion yliopistollisella sairaalalla on erva-alueen kokonaisedun turvaamisessa erityinen vastuu. 
 
Keskustelu käytiin rakentavassa hengessä. Erityisvastuualueen sisäinen työnjako on kehittynyt jo pitkälle ja henkilöresurssien yhteisestä käytöstä on lupaavia suunnitelmia. Työnjaon hiomisessa kohti keskittämisasetuksen mukaista järjestämissopimusta ollaan aivan loppusuoralla. 

Ministeriö antoi alueen edustajille tehtäväksi laatia uskottava tiekartta ja aikataulu, joka johtaa keskittämisasetuksen mukaiseen työnjakoon. Tämän laadinta tulee kirjata näkyväksi myös alueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen sisällön jatkoksi. Uskoisin että tiekartan olemassaolo palvelee myös valvontaviranomaista.
 
Keskittämisasetuksen toimeenpanoon liittyy eri alueilla kipuja ja huolia. Suurimmat huolet liittyvät päivystyksen vaarantumiseen ja osaajien saamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on kuullut nämä huolet ja ottaa ne tosissaan. Olen päättänyt tilata ulkopuolisen selvityksen, jonka tavoitteena on tarkastella keskittämisasetuksen toimeenpanoa erityisesti päivystyksen turvaamisen ja osaajien riittävyyden näkökulmasta. Selvitys käynnistetään mahdollisimman pian ja sen työ aloitetaan KYS-ervan alueelta.
 
Sekä alueen toimijoiden että ministeriön tavoite on yhteinen: turvata laadukas hoito potilaille.”

Sivun alkuun