Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Saarikko: Eroja lasten hyvinvoinnissa pitää tasata päiväkodin, koulun ja sote-palvelujen yhteistyöllä

Sosiaali- ja terveysministeriö
25.10.2018 15.29
Uutinen

”Suomessa on monipuolinen lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuus. Siitä huolimatta kaikkien mukana pitäminen on jatkuva haaste. Näemme lasten ja perheiden perhetaustasta johtuvaa eriytymistä niin hyvinvoinnissa kuin oppimistuloksissa”, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

”Investointeja varhaiskasvatukseen ja kouluun tarvitaan. Ne eivät kuitenkaan yksin riitä tasaamaan lasten perhetaustasta johtuvia eroja hyvinvoinnissa ja oppimistuloksissa. Tarvitaan vahvaa vanhemmuuden tukea ja ennakointia varhaislapsuudesta lähtien. Myös koulu ja varhaiskasvatus on nähtävä entistä kokonaisvaltaisemmin lasten hyvinvoinnin tukijana ja vahvistajana.”

Ministerin mukaan palvelujen ja tukien kokonaisuus on vuosien varrella hajaantunut ja siiloutunut, eivätkä perheet aina saa heidän tarpeisiinsa sopivaa tukea oikeaan aikaan. 

”Näen maakunta- ja sote-uudistuksen mahdollisuutena myös palvelujen ja tuen kokonaisuuden eheyttämisessä. Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmassa yhdistetään sote-uudistuksen sisältöä lapsi- ja perhelähtöiseksi. Tavoitteena on koota varhaiskasvatus, neuvola ja sosiaalipalvelut paremmaksi kokonaisuudeksi perheiden näkökulmasta sekä uudistaa lastensuojelua ihmissuhteita vahvistavaksi. Muutostyön ansiosta perheiden palveluita on koottu helposti lähestyttäväksi perhekeskuksiksi jokaisen tulevan maakunnan alueella.”

”Myös työelämä kaipaa muutosta. Pelkästään perhevapaita muuttamalla emme pysty ratkaisemaan perheen ja työn yhteensovittamisen pulmia. Työpaikkoja on uudistettava perheystävällisemmiksi. Jokaisella pienten lasten vanhemmalla pitää olla oikeus tehdä osa-aikatyötä niin halutessaan.”

”Historiallisen alhainen syntyvyys yhtä aikaa suuren ikääntyvän sukupolven kanssa muodostavat Suomelle kaksoishaasteen. Meidän on tehtävä työtä, jotta jokaisen toive perheestä ja lapsiluvusta voisi toteutua.”

”Olemme yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa aloittaneet kansallisen lapsistrategian pohjustamisen seuraavien hallitusten tueksi. Lapsistrategian valmistelulla haetaan laajaa sitoutumista yhteiskunnassa siihen, että lapsiin ja perheisiin investointi on tärkeää. Päätösten lapsivaikutukset on otettava laajasti huomioon niin politiikassa, työmarkkinoilla kuin talouselämässä.”

Ministeri Saarikko puhui Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT-päivässä 25.10.2018 Helsingissä. Päivän teemana oli varhaisvuosien investointien vaikutukset lapsiin.

Lisätietoja 

erityisavusta Elina Das Bhowmik, p. 0295163109 

Sivun alkuun