Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Risikko: Yhdenvertaiset tulkkauspalvelut koko maahan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.8.2009 12.00
Tiedote -

Peruspalveluministeri Paula Risikon mukaan kuulovammaisten yhdenvertaisuus toteutuu nykyistä paremmin koko maassa, kun tulkkauspalvelut siirretään kunnilta Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi.

"Uudistuksella halutaan edistää kuurojen, kuulovammaisten, kuurosokeiden ja puhevammaisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä turvata heidän oikeuttaan itseilmaisuun ja vuorovaikutukseen", ministeri Risikko totesi Seinäjoen Seudun Kuurojen 80-vuotisjuhlassa Seinäjoella 22. elokuuta.

Ministeri Risikon mukaan kuntien järjestäminä tulkkauspalvelujen saamisen edellytykset ovat vaihdelleet tuntuvasti maan eri osissa.

"Tilanne korjautuu, kun asuinkunnan taloudellinen tila ei enää jatkossa vaikuta palvelujen saatavuuteen", ministeri Risikko totesi.

Ministeri Risikon mukaan tulkkauspalveluissa ovat pikemminkin kyseessä kielelliset oikeudet kuin sosiaalihuollon palvelut.

"Ensi vuonna voimaan tulevaksi tarkoitetulla lailla halutaan korostaa tulkkauspalvelun merkitystä ja luonnetta selkeästi erillisenä kokonaisuutena vammaispalveluiden joukossa. Tulkkauspalvelu ei ole korvattavissa millään muulla palvelulla."

Ministeri Risikon mukaan uudessa laissa palvelun sisältö ja käyttäjät pysyvät nykyisellään. Esimerkiksi tulkkauspalvelujen minimituntimäärät pysyvät nykyisellä tasolla

"Lakiin esitetään kuitenkin lisättäväksi nimenomaan säännös siitä, että palvelua voitaisiin järjestää laissa mainittuja määriä enemmän palvelun käyttäjien yksilöllisen tarpeen ja elämäntilanteen mukaisesti. Tarkoituksena on muun muassa täsmentää opiskeluun liittyvää tulkkausta ja etätulkkausta koskevia säädöksiä."

Tulkkauspalvelujen käyttäjämäärä on kasvanut tasaisesti. Tilastojen mukaan tulkkipalveluilla oli viime vuonna runsas 4 000 käyttäjää. Vuonna 1990 palveluilla oli noin 2 300 käyttäjää.

Tulkkauspalvelujen siirrosta kunnilta Kansaneläkelaitoksen vastuulle säädetään lailla, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle tänä syksynä ja se tulisi voimaan ensi syyskuussa. Tulkkauspalvelujen siirrosta kunnilta valtion vastuulle on päätetty osana kunta- ja palvelurakenneuudistusta.

Vammaisten oikeuksia edistetään

Ministeri Risikko kertoi, että vammaisten oikeuksia ja yhdenvertaisuutta parannetaan useilla tavoin juuri nyt.

"Vammaispalvelulain muutoksella edistetään vammaisten henkilöiden itsenäisyyttä, itsemääräämisoikeutta sekä mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan. Laki tulee voimaan ensi viikolla eli 1. syyskuuta."

Lisäksi Ministeri Risikko kertoi, että vammaispoliittinen ohjelma on valmisteilla. Ohjelmassa linjataan tulevien vuosien vammaispolitiikkaa. Valmisteluun liittyvät aluetilaisuuksia pidetään eri puolella Suomea ensi viikosta lähtien.

LisätietojaHallitussihteeri Riitta Kuusisto, puh. (09) 160 74360, 050 539 0650

Muualla palvelussamme

Tulkkipalvelut vammaisille 

Paula Risikko
Sivun alkuun