Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Risikko: Vahva vanhemmuus kantaa lapsia ja nuoria

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2010 11.00
Tiedote -

"Ongelmien kohtaaminen ja ratkaiseminen yhdessä muiden kanssa suojaavat lapsia ja nuoria. Vaikeiden asioiden yhteinen pohtiminen luo lapsille ja nuorille osallisuuden ja jatkuvuuden kokemuksen ja vievät kehitystä eteenpäin", sanoi peruspalveluministeri Paula Risikko maanantaina 8. maaliskuuta lasten ja nuorten tukipalveluja hoitavan Pilarin avajaisissa Seinäjoella.

Ministerin mukaan perheet tarvitsevat erityisesti taantumassa tukea vanhemmuuteen. Lama voi lisätä perheissä uupumusta, ärtyisyyttä ja parisuhdeongelmia. "Taloudellisesti vaikeina aikoina lasten ja nuorten ohjausta ja tukea ei saa vähentää", Risikko painotti.

Viime lama horjutti kaikkien lasten ja nuorten kehitysympäristöjen toimintaa ja altisti monet heistä mielenterveysongelmille.

"Lasten perusturvallisuus lähtee kotielämän turvallisuudesta ja tasapainoisuudesta. Työttömyys, vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat, perheväkivalta heijastuvat myös lapsiin", ministeri sanoi. "Nuoret ja lapset kantavat taloudellisen ahdingon aikana enemmän huolta toimeentulosta, perheen pärjäämisestä ja kokevat myös häpeää köyhtymisestä ja asioista luopumisesta", hän jatkoi.

Vähemmän syrjäytymisen polkuja, enemmän varhaista puuttumista

"Jos yhdessä lapsen ja nuoren kehitysympäristössä on vaikeuksia, voi toinen kantaa. Hyvä koulu, tukeva koti, hyvät kaverit voivatauttaa nuorta välttämään syrjäytymisen", ministeri pohti.

Palvelukulttuurimme on ministeri Risikon mukaan muuttunut inhimillisemmäksi ja vaikuttavammaksi. "Varhainen tuki, matalan kynnyksen palvelut, moniammatilliset auttamismuodot ja erityisosaaminen ovat jalkautuneet lasten ja nuorten normaaleihin toimintaympäristöihin", hän sanoi.

Uusi lastensuojelulaki velvoittaa kunnat tekemään talousarvioon sidotut suunnitelmat lasten ja hyvinvoinnista ja suojelusta. Sektorirajat ylittävän yhteistyön on tarkoitus parantaa myös lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. "Vanhempia tuetaan kasvatustehtävässä, vaikeuksia ehkäistään ja ongelmiin puututaan mahdollisimman varhain. Raskaita lastensuojelullisia toimenpiteitä on tarkoitus vähentää ja kohdistaa tukitoimia perheiden hyvinvoinnin edistämiseen", hän sanoi.

Lasten ja nuorten tukemiseen keskittyneen Pilarin muodostavat  Seinäjoella nuorisoasema Steissi, yläkoulujen ja lukioiden psykologit ja lääkärit, nuorisotyö ja seurakunnan erityisnuorisotyö. Pilarin käytössä on myös erityisopettajien erityispedagoginen osaaminen. Pilari on syntynyt oppilaanohjauksen kehittämishankkeen tuloksena. Sen toimintamallia on tarkoitus siirtää myös muihin kuntiin.

Lisätietoja

Erityisavustaja Anna Manner-Raappana, puh. (09) 160 74157Paula Risikko
Sivun alkuun