Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Risikko: Työ ja perusturva parhaat keinot köyhyyttä vastaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.4.2008 7.00
Tiedote -

”Hallitusohjelmassa on kirjattu useita köyhyyden vähentämiseen tähtääviä toimia”, totesi peruspalveluministeri Paula Risikko perjantaina 11. huhtikuuta Stakesissa Helsingissä pidetyssä seminaarissa Numeron voima, sanan valta – kuka kuuntelee köyhää?

Seminaarin olivat järjestäneet Stakes, Tiede, taide ja köyhä kansa ry sekä Elämäntapaliitto. Seminaarissa käsiteltiin köyhyyden tutkimusta ja köyhyyttä koskevan tiedon soveltamista yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Ministeri Risikon alustuksen aiheena oli Köyhät ja perusturvauudistus.

Ministeri Risikko kertoi, että pitkäaikaistyöttömille suunnattuja palveluja lisätään, jotta työmarkkinoille siirtyminen olisi helpompaa. Vähimmäisetuuksien ja viimesijaisen toimeentuloturvan tasoa nostetaan tavoitteena köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen ja ehkäiseminen. Tarkoitus on lisätä maahanmuuttajien ja muiden vähemmistöjen mahdollisuuksia aktiivisesti osallistua koulutukseen ja työelämään.

Hallitusohjelmassa köyhyyttä vähentävät toimet keskittyvät toisaalta työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseen ja lisäämiseen siten, että myös vaikeasti työllistyvät henkilöt voisivat saada työtä ja sitä kautta toimeentuloa. Toisaalta sosiaaliturvauudistuksessa on tarkoitus parantaa sosiaaliturvaa niin, että köyhyys vähenee. Sosiaaliturvauudistusta valmistelee hallituksen asettama SATA-komitea.

Hallitusohjelmassa esitettyjä tavoitteita pannaan hallituskauden aikana toimeen muun muassa KASTE–ohjelmalla vuosina 2008-2011. Tarkoitus on kehittää kuntouttavaa työtoimintaa niin, että se nykyistä paremmin vastaa työttömien yksilöllisiä tarpeita. Erityisenä tavoitteena on pitkäaikaisasunnottomuuden puolittaminen. Tämä edellyttää muun muassa heille tarkoitettujen tukipalveluiden lisäämistä, minkä toteuttamiseen on varattu uutta rahaa sosiaali- ja terveysmenoissa.

”Varhaisen puuttumisen mallien työote on saatava osaksi kunnan päätöksentekoa myös nuorten aikuisten ja aikuissosiaalityön alueelle sekä tuettava vaikeasti työllistyviä kuntoutumaan ja sitä kautta työllistymään vaikka osa-aikaisesti. Nämä toimet nostavat heidän toimeentuloaan sekä myöhemmin ansioperusteisia etuustuloja”, ministeri Risikko totesi.

Paula Risikko
Sivun alkuun