Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Risikko: Suomen eväinä terveys, työllisyys ja talous

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.9.2010 13.58
Tiedote -

Peruspalveluministeri Paula Risikon mukaan Suomen tulevaisuus rakentuu terveydelle, työllisyydelle ja kestävälle taloudelle.

"Kun tarkastelemme suomalaista hyvinvointia ja sen edistämistä jatkossakin, terveys, talous ja työllisyys sekä niiden väliset kytkökset nousevat selkeästi esille. Usein keskustelussa tosin terveys unohtuu, vaikka sillä on selkeä ja vaikuttava yhteys niin talouteen kuin työllisyyteenkin", ministeri Risikko totesi eduskunnan Hyvinvointivaltion tulevaisuus -keskustelussa 30. syyskuuta. Keskustelua käytiin hyvinvointivaltion tulevaisuutta käsittelevästä raportista.

Ministeri Risikon mielestä raportti nostaa hyvin esille esimerkiksi keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiskohteet, kuten nykyistä laajemmat hartiat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä sekä palvelujen järjestämisen ja rahoituksen yhteyden.

Terveys on arvo

Ministeri Risikon mukaan ihmisten terveydellä ja terveyden edistämisen toimilla on laajakantoisia vaikutuksia niin yksilöille kuin koko yhteiskunnalle. "Terveys on arvo sinänsä. Toisaalta tupakoinnista, alkoholin liikakäytöstä, lihavuudesta, liikkumattomuudesta ja tapaturmista aiheutuu pelkästään terveydenhuollolle vähintään miljardin euron kustannukset", Risikko kertoi.

"Yksilön kannalta terveys on tärkeä osa elämänlaatua. Lisäksi terveys kytkeytyy työkykyyn ja sitä myöten työllisyyteen. Jos ei oleterveyttä, ei ole pitkiä työuriakaan."

Ministeri Risikko painotti, että terveillä elintavoilla voidaan ehkäistä tai rajoittaa useiden kansantautien puhkeamista. Jokainen voi vaikuttaa näihin omilla elintavoillaan, joten yksilöllä itselläänkin on vastuunsa.

"Yhteiskunnassa kannattaa investoida terveyden edistämiseen. EU-tukia ja kunnille maksettavia valtionosuuksia tuleekin muuttaa terveyden edistämiseen kannustaviksi", Risikko tuumi.

"Kansanterveystyöllä on vähennetty sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta, esimerkiksi työikäisen väestön sydäntautikuolleisuus on vähentynyt vuosien saatossa 75 prosentilla. Myös miesten tupakoinnista aiheutuvat syövät ovat vähentyneet, nuorten ja keski-ikäisten hampaiden kunto on parantunut, itsemurhat ovat vähentyneet viime vuosina 30-40 prosentilla", Risikko luetteli.

Työstä hyvinvointia

Ministeri Risikon mielestä työllisyys on keskeinen hyvinvoinnin tuottaja. "Työ antaa ihmisille enemmän kuin vain taloudellista turvaa. Se ehkäisee myös syrjäytymistä."

Risikon mukaan työuria on pidennettävä työuran kaikissa vaiheissa, jotta työllisyysastetta voidaan nostaa. "Työelämään tuloa voidaan nopeuttaa, työttömyys- ja sairauspoissaolojaksoja lyhentää sekä työelämää kehittää niin, että työelämässä jaksetaan olla nykyistä kauemmin. Esimerkiksi oppilaitoksia ja korkeakouluja tulee kannustaa nykyistä parempaan läpäisevyyteen, eli siihen, että mahdollisimman moni opinto-ohjelmassa aloittanut suorittaisi opinnot loppuun saakka nykyistä ripeämmin. Työelämässä taasen olisi kehitettävä ikäjohtamista ja työterveyshuoltoa."

Kestävä talous hyvinvoinnin mahdollistaja

Ministeri Risikko muistutti julkisen talouden kestävyydestä hyvinvoinnin ja sen aikaansaamisen mahdollistajana. "Kunnossa oleva julkinen talous on heikoimpien turva."

Risikko vakauttaisi julkista taloutta muun muassa rakenteellisilla uudistuksilla ja näihin eilen julkaistu raportti "Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa" kiinnittääkin monin paikoin huomiota.

"Palvelujärjestelmän on oltava selkeä ja ymmärrettävä. Rahoitus ei voi kulkea tästä kokonaisuudesta irrallisena, vaan myös sen on kuuluttava samaan kokonaisuuteen. Monet nykyiset kunnat ovat kuitenkin kantokyvyltään aivan liian pieniä ja sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan suurempia vastuualueita. Pelkkä pienten kuntien yhdistäminen ei riitä."

Lisäksi ministeri Risikko muistutti talouden vahvistamisessa kilpailukyvystä huolehtimisesta, tuottavuuden nostosta ja riittävän suuresta työllisyysasteesta.

Ministeri Risikko nosti esille myös raportissa mainitut sosiaaliset innovaatiot.

"Usein keskitytään teknisiin innovaatioihin, vaikka Suomessa on valtava määrä sosiaalisia innovaatioita, joilla on luotu hyvinvointiyhteiskuntaa. Voimme olla ylpeitä muun muassa toimivasta ja kaikille kuuluvasta päivähoidosta, äitiyspakkauksista, kouluruokailusta, omaishoidon tuesta sekä työterveyshuollosta."Paula Risikko
Sivun alkuun