Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Risikko: Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen takaa hallitun hoitoketjun

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2010 6.30
Tiedote -

Peruspalveluministeri Paula Risikon mukaan selkäydinvammapotilaiden hoitoketjun hallinta ja laatu paranee terveydenhuoltolailla sekä asetuksella erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä. Selkäydinvammojen hoidon keskittäminen on ollut esillä jo pitkään.

"Hoidon keskittämisellä parannetaan koko hoitoketjun hallintaa. Selkäydinvammapotilaat tulevat ensin ensihoidon päivystyspotilaiksi, jonka jälkeen heidät ohjataan turvatusti eteenpäin. Akuuttivaiheen hoidon keskittäminen mahdollisimman harvaan sairaalaan antaa mahdollisuudet riittäviin tukitoimiin ja hoitohenkilöstön osaamisen ylläpitämiseen", totesi ministeri Risikko perjantaina 15. lokakuuta selkäydinvammapotilaiden hoidon ja kuntoutuksen koulutuspäivillä Oulussa.

"Nykyisin voimassa olevassa asetuksessa akuuttivaiheen kuntoutusta on keskitetty. Kansainväliset tutkimustulokset kertovat, että myös akuuttihoitoa, elinikäistä monialaista hoitoa ja kuntoutusta tulisi keskittää, jotta osaaminen ja laatu paranisivat. Tätä tulee esiin myös Käypä Hoito -suosituksessa", ministeri totesi.

"Sosiaali- ja terveysministeriö onkin yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja potilasjärjestön kanssa valmistellut asetuksen muutosta selkäydinvamman hoidon laadun parantamiseksi. Asetusluonnos lähtee lausunnolle pikapuolin", ministeri kertoi.

Ministeri Risikon mukaan myösterveydenhuoltolailla varmistetaan potilaiden hoidon laatu, jatkuvuus ja potilasturvallisuus.

"Jatkossa sairaanhoitopiirit ovat vastuussa ensihoidon järjestämisestä ja siihen liittyvistä tehtävistä. Sairaanhoitopiirin alueen kuntien tulee sopia keskenään niistä palveluista, joista huolehditaan yhdessä, ja tästä laaditaan järjestämissuunnitelma. Erityisvastuualueiden tekemissä erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksissa sovitaan alueen sairaanhoitopiirien työnjaosta siten, että palveluiden laatu, potilasturvallisuus, vaikuttavuus, tuottavuus ja tehokkuus ovat paras mahdollinen."

"Selkäydinvammapotilaan hoidossa ja kuntoutuksessa on tärkeää, että erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut työskentelevät hyvässä yhteistyössä ja muodostavat toimivan kokonaisuuden. Potilas tarvitsee yhteistyössä laaditut hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat sekä selviytymisen kannalta välttämättömät tukitoimet", ministeri painotti.

"Suomessa arvioidaan vajaan sadan henkilön saavan vuosittain liikuntavamman tai muiden elintoimintojen häiriön aiheuttaman vaikean tapaturmaisen selkäydinvamman. Tavallisimmat syyt vammautumiseen ovat liikenneonnettomuudet, putoamiset ja sukellustapaturmat. Vammautuneet ovat keski-iältään suhteellisen nuoria ja vammaa seuraa pitkä invaliditeetti. Kaikkiaan elossa olevia tapaturmaisen selkäydinvamman saaneita on vähintään 2 000 henkeä."

"Onnettomuudet tulevat ennakoimatta, mutta hoito- ja kuntoutusjärjestelmän on oltava niihin varautunut. Kansalaisten koko maassa on voitava luottaa saavansa palvelut yhtenäisin tarpeen mukaisin perustein riippumatta asuinpaikasta tai varallisuudesta", totesi ministeri.

Lisätietoja

Lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 050 571 4015Muualla palvelussamme

Terveydenhuoltolaki

Paula Risikko
Sivun alkuun