Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Risikko: Sähköisen potilastietojärjestelmän valmistelu etenee

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.4.2008 11.30
Tiedote -

”Terveydenhuollon sähköisen asioinnin hyväksikäyttö etenee Suomessa. Sähköisen lääkemääräyksen testaus alkaa huhtikuun lopulla, arkistointijärjestelmää testataan loppuvuodesta ja potilasasiakirja-asetus annetaan kevään aikana. Kansallisten määritysten avulla sairaanhoitopiirien, kuntien ja yksityisen sektorin potilaskertomuksia kehitetään yhdenmukaisiksi. Tavoitteena on, että vuonna 2011 käytössämme on kansallinen sähköisen potilastiedon järjestelmä”, sanoi peruspalveluministeri Paula Risikko tiistaina 1. huhtikuuta Kaakkurin teknologiaterveyskeskuksen vihkiäisissä Oulussa.

”Tietoteknologian vaikutusta ei kuitenkaan pidä yliarvioida. Keskeinen osa terveydenhuoltoa on edelleen ihmisten vuorovaikutus: potilaan kohtaaminen hoitajan tai lääkärin kanssa. Tätä inhimillistä aspektia eivät mitkään tekniset apuvälineet terveydenhuollosta häivytä eikä niiden tule sitä tehdäkään. Mutta teknologia voi olla suuri apu, jos tekniikka ei muodostu hoitosuhteessa isännäksi vaan rengiksi”, ministeri Risikko korosti.

Oulussa Kaakkurin teknologiaterveyskeskuksessa on testattu ministeriön rahoituksella kansalaisen sähköistä asiointia terveydenhuollossa. Tulokset ovat olleet rohkaisevia.

”Tavoitteena on kehittää asiointijärjestelmä, jossa yksittäiset hoitotapahtumat voidaan linkittää taustalla toimivaan palveluprosessiin kustannustehokkaasti ja tavalla joka tuottaa terveyshyötyjä. Tiettyjen rutiinien hoitaminen, kuten ajanvaraukset, omien tietojen katselu tai esitietojen toimittaminen etukäteen vastaanotolle, voitaisiin siirtää kansalaisen omalle vastuulle. Kansalaisen sähköisessä asioinnissa turvallinen käyttö ja toimintavarmuus luovat myönteisiä palvelukokemuksia ja edistävät palveluiden uudistumista”, sanoi ministeri Risikko.

Ministeri Risikko kertoi, että myös uudessa terveydenhuoltolaissa otetaan huomioon terveydenhuollossa tapahtuvat teknologiset uudistukset.

”Terveydenhuoltolain tulee kyetä turvaamaan potilastietojen turvallinen käyttö. Ei voi olla niin, että valtakuntaan rakennetaan kallis sähköinen potilastietojen kansallinen arkisto, johon tieto kyllä tallentuu, mutta josta tietoja ei saada ulos silloin kun niitä potilaan hoidossa tarvitaan. Eikä saa olla niin, että ylimitoitetun tietosuojan vuoksi toistetaan tarpeettomasti tutkimuksia tai tietoturva suorastaan vaarantaa potilasturvallisuuden”, totesi ministeri Risikko.

”Uuden terveydenhuoltolain tulee vaikuttaa niin, että palvelujen saatavuus paranee. Kansalaisten valinnanmahdollisuuksia on lisättävä ja lähipalvelut säilytettävä lähellä kansalaista. Erikoistuneimpien palveluiden osalta tarvitaan nykyistä selvempää työnjakoa”, sanoi ministeri Risikko.

Paula Risikko
Sivun alkuun