Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Risikko: Psykososiaalinen tuki lakisääteiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2011 7.33
Tiedote -

"Terveydenhuoltolain myötä traumaattisten tilanteiden psykososiaalisen tuen ja palvelujen järjestäminen on osa kuntien vastuulla olevaa lakisääteistä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja välttämätön osa varautumista erityistilanteisiin", painotti peruspalveluministeri Paula Risikko perjantaina 11. helmikuuta Korkeakoulujen kriisityön seminaarissa Seinäjoella.

Psykososiaalista tukea ja palveluita järjestetään esimerkiksi yhdyskuntaonnettomuuden, suuronnettomuuden tai henkilön kohtaaman muun vakavan kriisin jälkeen. Tavoitteena on torjua ja lievittää psyykkisen stressin seurauksia, kuten yksilölle ja yhteiskunnalle aiheutuvia terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja.

Ministeri Risikko muistutti, että psykososiaalinen tuki on moniammatillista toimintaa.

"Toiminnassa tarvitaan moniammatillista yhteistyötä sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa että järjestöjen, kuten Suomen Punaisen Ristin, ja kirkollisen sektorin ja opetusalan kanssa. Asianmukaisesti koulutettujen vapaaehtoistyöntekijöiden työ on monissa tilanteissa tärkeää, kunhan se on hyvin koordinoitua, kuten esimerkiksi SPR:n työ onkin", ministeri korosti.

"Uuden terveydenhuoltolain mukaan poikkeuksellisten kriisitilanteiden välitön ja pidemmän aikavälin psykososiaalinen tuki on ensisijaisesti terveydenhuollon koordinoimaa moniammatillista toimintaa, jollei paikallisesti ole toisin sovittu. Myös sosiaalitoimen rooli on merkittävä ja välttämätön. Psykososiaalinen tuki on osa kunnan valmiussuunnitelmaa."

Terveydenhuoltolaissa psykososiaalisen tuen piiriin ohjaaminen määritellään myös ensihoitopalvelun tehtäväksi.

"Ensihoitopalvelun on huolehdittava tarvittaessa potilaan, hänen läheisensä tai muiden tapahtumaan osallisten ohjaamisesta psykososiaalisen tuen palvelujen piiriin, jos henkilö olisi äkillisen tapahtuman yhteydessä tuen tarpeessa. Ensihoitohenkilöstö pyytäisi tuolloin hätäkeskuksen kautta kriisi- tai sosiaalityön palveluja potilaan tai hänen omaistensa tueksi."

"Sairaanhoitopiirit laativat alueelliset terveydenhuollon varautumissuunnitelmat, joiden tekemiseen ensihoitopalvelu osallistuisi. Suuronnettomuus- ja terveydenhuollon erityistilanteissa ensihoitopalvelu on vastuussa terveydenhuollon toiminnasta hoitolaitosten ulkopuolella ja toimii muiden viranomaisten ja tarvittaessa yhdessä vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa."

Ministeri muistutti, että kriisiviestintä ja sen etukäteinen suunnittelu on aina välttämätön osa psykososiaalista kriisityötä.

"Psykososiaalisessa kriisityössä on tehty Suomessa jo vuosia valtava määrä käytännön työtä sekä kouluttamista, kehittämistä ja jonkin verran tutkimustakin. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut asiasta useita asiakirjoja, ja loppuvuonna 2009 julkaistiin psykosiaalisen tuen ja palveluiden järjestämisen päivitetty opas kuntakenttää varten."

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, p. 09 160 74138 Muualla palvelussamme

Traumaattisten tilanteiden psykososiaalinen tuki ja palvelut. Opas kunnille ja kuntayhtymille. (STM:n selvityksiä 2009:14) 

Paula Risikko
Sivun alkuun