Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Risikko: Perhehoidosta omaishoitajien vapaapäivien mahdollistaja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.10.2010 12.00
Tiedote -

"Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisen hoidon ja huolenpidon järjestämiseen tarvitaan lisää vaihtoehtoja. Esimerkiksi perhehoito on hyvä vaihtoehto omaishoitajan vapaan aikaisen sijaishoidon ja muunkin tilapäisen hoidon järjestämisessä omaishoidon tuen saajalle", totesi peruspalveluministeri Paula Risikko sunnuntaina 10. lokakuuta Lakeuden omaishoitajayhdistyksen 10-vuotisjuhlassa Seinäjoella.

Ministerin mukaan kunnat voisivat tarjota perhehoitoa yhtenä vaihtoehtona sellaisille omaishoidon tuen saajille, joiden yksilöllisiä tarpeita ja toiveita se vastaisi. Myös lainsäädännön muutoksilla pyritään helpottamaan perhehoidon käyttämisen mahdollisuuksia.

"Nykyisten säännösten mukaan perhehoitoa voidaan antaa vain perhehoitajan kotona. Kunnan on tehtävä sijaishoitajan kanssa työsopimus, jos sijaishoitaja tulee lomittamaan perhehoitajaa tämän kotiin."

"Perhehoidon kehittämiseksi tarvitaan sellainen muutos, että perhehoitajan vapaan aikaista hoitoa voitaisiin järjestää myös kiertävän, toimeksiantosuhteisen sijaishoitajan avulla.  Vastaavanlainen malli sopisi hyvin myös omaishoitajan vapaan järjestämiseen.  Tällöin hoidettavan henkilön ei tarvitsisi lähteä kotoaan väliaikaisesti pois. Tätä koskeva perhehoitajalain muutos on parhaillaan valmisteilla ministeriössä. Vastaavanlainen malli sopisi hyvin myös omaishoitajan vapaan järjestämiseen", arvioi ministeri Risikko.

"Muutaman vuoden takaisen tutkimuksen mukaan läheisensä pääasiallisia auttajia on noin 280 000. Osa heistä auttaa läheistään päivittäin, osa harvemmin, vaikkapa kerran viikossa. Noin 60 000 omais- ja läheisauttajaa auttaa läheistään päivittäin henkilökohtaisissa päivittäistoimissa kuten pukeutumisessa ja peseytymisessä ja syömisessä", ministeri totesi.

Sosiaali- ja terveysministeriössä laaditaan omaishoidon tuen kehittämisohjelma yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, järjestöjen ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Ministeri tunnistaa omaishoidossa useita kehittämiskohteita, joista yksi on yhdenvertaisuuden parantaminen.

"Omaishoitajat ja hoitoa tarvitsevat ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa, sillä tuen ja palvelujen tarpeen arviointikäytänteet ja myöntämisperusteet vaihtelevat eri kunnissa. Yhdenvertaisuuden parantamiseksi on erittäin tärkeää, että omaishoidon tuen tarpeen arviointiin ja myöntämiseen saadaan valtakunnalliset perusteet. Näitä perusteita laaditaan sosiaali- ja terveysministeriössä", ministeri painottaa.

Lisätietoja

Päivi Voutilainen, puh. 09 160 74135, 040 5149 455
Riitta Kuusisto, puh. 09 160 74360, 050 5390650Muualla palvelussamme

Omaishoidon tuki  

Perhehoidon valtakunnallisen toimintaohjelman ja lainsäädännön kehittämistyöryhmä

Muualla verkossa 

Perhehoitoliitto

 

Paula Risikko
Sivun alkuun