Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Risikko: Myös ei-virkasuhteisten lääkärien voitava jatkossa kirjoitta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.8.2010 11.11
Tiedote -

Julkisuudessa on viime päivinä keskusteltu psykiatrista pakkohoitoa koskevista täydennetyistä ohjeista, joiden mukaan vain virkasuhteessa olevat lääkärit voivat kirjoittaa tarkkailulähetteitä terveyskeskuksissa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on täydentänyt ohjeita nykylain tulkinnan mukaan. Sosiaali- ja terveysministeriössä on parhaillaan vireillä työ lainsäädännön muuttamiseksi.

"Mielestäni myös ei-virkasuhteisten lääkärien on jatkossa voitava hoitaa julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä siltä osin kuin perustuslaki ei tätä rajoita. Koska näin ei nyt ole, sosiaali- ja terveysministeriössä on jo keväällä käynnistetty lainsäädännön muutostyö", toteaa peruspalveluministeri Paula Risikko.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama itsemääräämisoikeutta tarkasteleva työryhmä selvittää julkisen vallan käyttöä ja virkavastuukysymyksen sääntelyä erityisesti mielenterveysasioissa. Ensimmäisten säädösehdotusten ja linjausten on oltava valmiina lokakuun 2010 loppuun mennessä.

Julkisen vallan käytön ja virkavastuun määrittelyllä on yhteys myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamiseen ja ns. järjestämislain valmisteluun. Suunnitteilla olevassa järjestämislaissa varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaedellytyksiä linjaamalla, minkälaiset organisaatiot tulevaisuudessa kantavat palvelujen järjestämisvastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon eri toiminnoista. 

Myös eduskunnan käsittelyssä olevassa terveydenhuoltolakiesityksessä painotetaan kunnan velvollisuutta huolehtia siitä, että sillä on tarpeenmukainen henkilöstö niitä tehtäviä varten, joissa on kyse julkisen vallan käyttämisestä terveydenhuollossa. Tällaisia ovat esimerkiksi päätökset eristämisestä tartuntatautilain perusteella tai eräät mielenterveyslaissa säädetyt terveyskeskuslääkärin tehtävät sekä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon liittyvät päätökset.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijaisena toiminut Riitta-Leena Paunio antoi viime maaliskuussa päätöksen julkisen vallan käytöstä ja virkavastuusta terveydenhuollossa eli ns. keikkalääkäreitä koskevan päätöksen. Tämän jälkeen STM:n ja Valviran kesken sovittiin kentän ohjauksesta ja kentän tilanteen tarkemmasta seurannasta. Valvira on toteuttanut sovitut ohjaustoimet ja toimittanut kenttäkyselyn tulokset ministeriöön. Valviran asiasta antama ohjeistus on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen kannanoton mukainen.

Lisätietoja:Johtaja Eija Koivuranta, STM, p. 09 160 74350, 050 5741775

Johtaja Tarja Holi, Valvira, puhelin (09) 77292102, 040 1849149Muualla palvelussamme

Julkisen vallan käyttöä kunnallisessa terveydenhuollossa tarpeen selkeyttää, STM:n ja Valviran tiedote 5.3.2010

Muualla verkossa

Julkisen vallan käyttö ja M1-tarkkailulähetteet (Valviran täydennetyt ohjeet)

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus, työryhmä (valtion hankerekisteri) 

Paula Risikko
Sivun alkuun