Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Risikko: Kuntoutus osaksi Paras-hanketta

Sosiaali- ja terveysministeriö
19.9.2008 6.00
Tiedote -

”Kuntoutuksen merkitys väestön työ- ja toimintakyvyn ylläpidossa on niin tärkeä, ettei sitä sovi unohtaa silloin, kun kunnan palvelurakenteita uudistetaan. Ehdotus uudeksi terveydenhuoltolaiksi säätäisi kunnan vastuusta huolehtia lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista. Tämän lisäksi on huolehdittava myös siitä, että muiden tahojen toteuttama kuntoutus sovitetaan PARAS-hankkeen luomiin kuntarakenteisiin”, totesi peruspalveluministeri Paula Risikko tänään Fysioterapian Laatusymposiumissa Helsingissä.

”Kun kuntien rahoituspohja PARAS-hankkeen myötä laajentuu, paranevat myös edellytykset järjestää kuntoutuspalveluja. Kun kuntoutusta voidaan järjestää nykyistä suuremmissa toimintayksiköissä, tehostuu myös voimavarojen käyttö. Samalla erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tiiviimpi yhteistyö parantaa kuntoutusketjun toimivuutta. Tuloksena on entistä eheämpi kuntoutuksen kokonaisuus”, Risikko painotti.

Risikon mukaan kunnissa olisi nykyistä enemmän kiinnitettävä huomiota siihen, että kuntoutumista voidaan edistää myös muilla toimilla kuin kuntoutuspalveluilla. ”On muistettava, että kunta luo edellytykset esteettömälle fyysiselle asuin- ja lähiympäristölle. Tämä mahdollistaa sosiaalisen ympäristön, joka kannustaa aktiivisuuteen. Myöskään teknologiaa ei ole toistaiseksi täysimittaisesti hyödynnetty edistämään kuntalaisten toimintakykyä”, huomautti Risikko.

Risikon mukaan kuntoutus sijoittuu sosiaali- ja terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen, työvoimapolitiikan ja koulutuspolitiikan leikkauskohtiin. Yksilön näkökulmasta kuntoutus edistää yhteisöllisyyttä ja osallistumista. Yhteiskunnan näkökulmasta kuntoutus tuottaa kipeästi tarvittavaa lisätyövoimaa ja tehostaa muiden työllistämiskeinojen tuloksia.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Anna Manner-Raappana, puh. (09) 160 74157, 040 575 6618

Sivun alkuun