Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Risikko: Julkisen alan hyvä johtaminen pidentää työuria

Sosiaali- ja terveysministeriö
11.12.2013 8.00
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko kannustaa organisaatioita ottamaan käyttöön uudet juuri julkaistut Hyvän johtamisen kriteerit. Julkisen sektorin tulevien vuosien haasteet edellyttävät johtamisen uudistamista. 

Kriteereillä ja hyvällä johtamisella tavoitellaan julkisen sektorin uudistumista, luottamuksen ilmapiirin, yhteistyön ja verkostojen rakentumista, osaamisen kehittymistä ja monimuotoisen työyhteisön arvostamista.

- Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestön ikääntymisestä johtuva huoltosuhde lisäävät tarvetta rakenteiden uudistamiseen. Tarve pidentää työuria ja huoli julkisen alan työvoiman riittävyydestä haastavat erityisesti henkilöstöjohtamista. Muutokset edellyttävät johtamisen uudistamista. Meidän tulee luoda uutta ja tehdä yhdessä. Tämä edellyttää työyhteisöiltä ja yksilöiltä jatkuvaa oppimista, ministeri Risikko sanoo.

Työkalu johtamiskulttuurin kehittämiseen

Toiminnan ja johtamisen muutoksien tavoitteena on parantunut julkisen sektorin tuottavuus, unohtamatta palvelujen käyttäjien kokemaa palvelujen korkeaa laatua ja henkilöstön hyvinvointia.

Kriteeristö täydentää nykyisiä johtamis- ja esimiestyöskentelyn arviointeja ja malleja. Kriteeristön tarjoamat ajankohtaiset näkökulmat johtamiseen on tarkoitettu arviointiperustaksi, keskustelun käynnistäjäksi, itsearvioinnin tueksi ja johtamisen kehittämisen suuntaajaksi.

Hyvän johtamisen kriteerit antaa työkalun arvioida ja kehittää organisaation johtamiskulttuuria. Kriteerien avulla arvioidaan nykytila, asetetaan kehittymiselle tavoitetila ja määritellään toimenpiteet. Jokainen kohta käydään läpi yhteistyössä keskustellen johdon ja työntekijöiden kanssa. Kriteerit soveltuvat käytettäväksi kaikissa julkisen sektorin organisaatioissa toimialasta riippumatta.

- Nyt haastamme erilaisia julkisen sektorin organisaatioita mukaan kehittämään johtamistaan, ja haemme kriteereiden testaajiksi vapaaehtoisia noin vuoden mittaiseen koejaksoon. Mukaan ovat jo ilmoittautuneet Oulun, Porin ja Tampereen kaupungit, Tilastokeskus sekä sosiaali- ja terveysministeriö, ministeri Risikko kannustaa.

Katso lisätietoa:
Hyvän johtamisen kriteerit

Lisätietoa:

Marjukka Laine, teemajohtaja, Työterveyslaitos, p. 030 474 7537, [email protected]

Johtamisverkosto
Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä. Se luo hyvän johtamisen laatukriteerit julkiselle sektorille ja parantaa ikäjohtamista sekä kehittää johtamiskoulutuksen laatua ja tasapuolista saatavuutta. Hallitusohjelmaan kirjatun kehittämisverkoston käytännön toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos (TTL).Muualla verkossa

Hyvän johtamisen kriteerit

Paula Risikko
Sivun alkuun