Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Risikko: Ikääntyneiden työntekijöiden irtisanomiskynnystä nostetaan

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.11.2013 11.54
Tiedote -

Hallitus kiinnittää rakennepoliittisessa ohjelmassaan erityistä huomiota ikääntyneiden työllisyyden parantamiseen. Toimenpidekokonaisuuden valmistelu on vielä kesken, mutta eduskunnan käsiteltävänä on jo esitys, jolla ikääntyneen työntekijän irtisanominen tehdään yritykselle entistä kalliimmaksi. Tämä lakiesitys on yksi keino kokonaisuudessa, jolla halutaan vaikuttaa ikääntyvien työntekijöiden työssä pysymiseen ja pidentää työuria.

"Jatkossa yritys voi joutua maksamaan jopa 90 prosenttia irtisanomansa yli 56-vuotiaan työntekijän työttömyysturvamenoista, jos työntekijä ei ole löytänyt uutta työpaikkaa ennen eläkeikää", kertoo sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko.

Työnantajat rahoittavat nykyisinkin irtisanomansa ikääntyneen työntekijän työttömyysturvamenoja, jos työntekijä ei työllisty uudelleen. Tämä niin kutsuttu työnantajan omavastuumaksu vaihtelee nykyään yrityksen koon mukaan nollasta 80 prosenttiin työttömyysturvaetuuden kustannuksista, jos ihminen ei löydä uutta työpaikkaa ennen vanhuuseläkkeen alkua.

Jatkossa työnantajan enimmäisomavastuu olisi 90 prosenttia, ja omavastuuosuus nousisi myös pienempää omavastuuta maksavilla työnantajilla. Omavastuun määrä nousee yrityksen maksamien palkkojen yhteissumman mukaan niin, että 90 prosentin omavastuu koskisi suuria yrityksiä, joissa palkkasumma on vähintään 31 848 000 euroa vuodessa. Pienet yritykset, joiden palkkasumma on alle kaksi miljoonaa euroa vuodessa, eivät maksa omavastuumaksua.

Työnantajan omavastuun korottaminen sisältyy eduskunnan käsiteltävänä olevaan esitykseen ensi vuoden työttömyysvakuutusmaksuista, ja siitä on sovittu työmarkkinajärjestöjen solmimassa työurasopimuksessa. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alusta.

"Työnantajan omavastuumaksun korottamisella halutaan saada työnantaja harkitsemaan entistä tarkemmin ikääntyneen työntekijän irtisanomista. Valitettavasti ikääntyneiden mahdollisuudet työllistyä uudelleen ovat nuorempia heikommat, joten kaikki keinot pitää ikääntyneet töissä on otettava käyttöön. Samalla kuitenkin työnantajan keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua alennettaisiin 0,1 prosenttiyksikköä. Tämä alentaa yritysten työllistämiskustannuksia", ministeri Risikko toteaa.

Työnantajan omavastuumaksuja kerää Työttömyysvakuutusrahasto (TVR). Vuonna 2012 TVR määräsi työnantajalle omavastuumaksun noin 3 300 tapauksessa, joista kertyi maksuja lähes 90 miljoonaa euroa. Määrättyjen omavastuumaksujen keskiarvo eli yrityksen yhtä irtisanottua ikääntynyttä työntekijää kohden maksama maksu oli 27 264 euroa.

Lisätietoja ministeri Risikko, p. 050 511 3107

Muualla palvelussamme

Työttömyysturvan muutosten valmistelu

Paula Risikko
Sivun alkuun