Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Risikko: Henkilökohtainen apu lisää vammaisten yhdenvertaisuutta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.8.2008 9.00
Tiedote -

”Henkilökohtainen ja yksilöllinen apu on varmin keino lisätä vammaisen ihmisen itsenäisyyttä ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Kun henkilökohtainen apu yhdistetään muihin vammaispalveluihin, vähenee vammasta aiheutuva syrjäytymisriski huomattavasti. Siten jo pitkään odotettu vammaispalvelulakiin tuleva säännös henkilökohtaisesta avusta on merkittävä parannus vaikeavammaisen ihmisen arkeen. Se myös lisää vammaisen henkilön valinnanmahdollisuuksia, mihin myös kuntien palvelurakenneuudistus pyrkii,” huomautti peruspalveluministeri Paula Risikko 30. elokuuta Seinäjoen Seudun Invalidit ry:n 60-vuotisjuhlassa.

Hallituksen esitys vammaispalvelulain muutoksesta annetaan eduskunnalle valtion talousarvioon liittyvänä lakiesityksenä lokakuussa. Nykyisin vaikeavammainen henkilö voi saada taloudellista tukea avustajan palkkaamiseen, jolloin hän toimii avustajan työnantajana. Tämä on mahdollista myös uudistuksen jälkeen. Risikon mukaan olennaista on kuitenkin, että lainmuutoksen myötä vammaiselle avautuu mahdollisuus henkilökohtaisen avun saantiin myös palveluna ilman työnantajavelvoitetta.

”Uusi toimintamalli auttaa erityisesti niitä vammaisia henkilöitä, joiden pääasiallinen apu on järjestetty muulla tavalla, mutta jotka tarvitsevat avustajaa esimerkiksi voidakseen osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan tai päästäkseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Toivon, että palvelun tarjoajat vastaavat nyt lisääntyvään kysyntään tarjoamalla laadukkaita avustajapalveluita,” Risikko tähdensi.

”Vammaisen henkilön palvelut on kyettävä suunnittelemaan huolellisesti ja kohtuullisessa ajassa. Tämän takaamiseksi lakiin on tulossa säännökset vammaisen henkilön palvelutarpeen selvittämisestä, palvelusuunnitelman laatimisesta sekä palveluja koskevan asian viivytyksettömästä käsittelystä”, korosti Risikko.

Henkilökohtaista apua koskeva lakiehdotus on osa laajempaa hallitusohjelmassa sovittua uudistusta, jossa vaiheittain yhdistetään vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki. Vammaislainsäädännön osittaisuudistus, jolla kehitettiin tulkkipalveluita ja päivätoimintaa, tuli voimaan vuoden 2007 alussa. Nyt esitettävä vammaispalvelulain muutos ei koskisi muita nykyisen vammaispalvelulain palveluja tai tukitoimia kuin henkilökohtaista apua. Esimerkiksi oikeus kuljetuspalveluun ja asunnonmuutostöihin säilyisi ennallaan.

”Vammaisjärjestöt ovat vuosia pitäneet tärkeimpänä tavoitteenaan oikeutta saada henkilökohtaista apua vaikeavammaisille. On ilo todeta, että pitkän yrittämisen jälkeen asia on vihdoinkin nytkähtänyt eteenpäin ja uudistus pääsee alkuun. Haasteet ja odotukset lakiuudistukselle ovat olleet kovat. Vuorovaikutteinen ja huolellinen lainvalmistelu on kuitenkin taannut sen, että eri osapuolten näkemykset on nyt otettu huomioon ja sovitettu yhteen”, Risikko painotti.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Anna Manner-Raappana, puh. 040 575 6618
Lakimies Jaana Huhta, puh. 050 5160669

Paula Risikko
Sivun alkuun