Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Risikko:Hammashoitoon pääsyä parannetaan yhteistyöllä ja koulutuksella

Sosiaali- ja terveysministeriö
19.2.2011 10.40
Tiedote -

"Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisten tyytyväisyys terveyspalvelujen toimivuuteen on kasvanut, mutta esimerkiksi terveyskeskushammaslääkärille pääsyssä olisi suomalaisten mielestä parantamisen varaa. Uusilla toimintamalleilla parannetaan hoitoon pääsyä ja suunnataan voimavaroja yhä enemmän ennaltaehkäisevään työhön", totesi peruspalveluministeri Paula Risikko Vaasan hammaslääkäriseuran 90-vuotisjuhlissa lauantaina 19. helmikuuta.

Osana Toimiva terveyskeskus -toimenpideohjelmaa on valmisteltu julkisen ja yksityisen suun terveydenhuollon yhteistyöhanke, joka aloitetaan ensin Jyväskylässä. Myöhemmin hanke on tarkoitus laajentaa koko maahan.

"Hankkeessa parannetaan hoitoon pääsyä ja lisätään potilaan valinnanvapautta sekä saadaan kokemuksia siitä, miten eri tekijät, kuten hoitoon pääsyn nopeus ja hoidon kustannukset, vaikuttavat potilaan hoitopaikan valintaan", ministeri kertoi.

Yhteistyöhankkeessa terveyskeskus ja yksityiset hammaslääkärit ja suuhygienistit sitoutuvat toteuttamaan ennalta määriteltyjä suun terveyttä edistäviä toimenpidekokonaisuuksia terveyskeskuksen kautta tulleiden ehkäisevän hoidon tarpeessa olevien potilaiden hoidossa. Hankkeeseen liittyneiden hammaslääkärin tai suuhygienistin antama hoito korvataan Kansaneläkelaitoksen suun terveyttä edistäville toimenpidekokonaisuuksille vahvistamien korvaustaksojen perusteella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen syksyllä 2010 tekemän selvityksen mukaan hammaslääkärille puoli vuotta tai pidempään odottaneita oli noin 12 000. Eniten yli puoli vuotta hammaslääkärin vastaanotolle odottaneita asiakkaita oli Helsingin ja Uudenmaan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla.

"Myös hammaslääkärikoulutuksen määrällinen ja sisällöllinen uudistaminen parantaa hoidon saatavuutta", totesi ministeri Risikko.

"Hammaslääkärikoulutusta on lisätty merkittävästi käynnistämällä peruskoulutus Turussa ja Kuopiossa. Lisäksi eduskunnassa on juuri hyväksytty lainmuutos, joka uudistaa koulutusta. Jatkossa hammaslääkärien käytännön harjoittelujakso suoritetaan kuudessa kuukaudessa osana koulutusta. Muutos merkitsee hammaslääkäreiden koulutusajan lyhenemistä ja käytännön harjoittelun tiivistymistä kolmella kuukaudella", ministeri mainitsi.

Lisätietoja

Lääkintöneuvos Anne Nordblad, p. 09 160 73240

 Muualla palvelussamme

Sairausvakuutuskorvauksella potilaille lisää valinnanvapautta ennaltaehkäisevässä hammashoidossa (tiedote 7.10.2010) 

Toimiva terveyskeskus -toimenpideohjelma

Paula Risikko
Sivun alkuun