Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Risikko esittää lääkäreiden erikoistumiskoulutuksen uudistamista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.3.2010 14.38
Tiedote -

Peruspalveluministeri Paula Risikko esitti keskiviikkona 24. maaliskuuta opetusministeriölle, että lääkärien erikoistumiskoulutusta uudistetaan. Esityksen mukaan lääkärien kaksoislaillistus purettaisiin ja erikoistumiskoulutuksen sisältö suunniteltaisiin vastaamaan väestön palvelutarpeita ja EU:n laatustandardeja.

Uudistuksen myötä lääketieteen lisensiaatti voisi toimia täysivaltaisena lääkärinä heti valmistuttuaan. Vain jos lääkäri haluaisi toimia muissa EU-maissa tai yksityisenä yleislääkärinä, hänen olisi suoritettava lisäkoulutus. Nykyisin lääketieteen lisensiaatiksi valmistunut henkilö saa oikeuden toimia ammattihenkilönä, mutta lopullinen laillistus edellyttää jokaiselta vielä kaksivuotisen ns. perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen suorittamista. 

Tavoitteena on vastata entistä paremmin väestön palvelutarpeisiin ja suunnata osaaminen vastaamaan myös palvelurakenteen uudistusta. Erikoistumiskoulutusta varten perustettaisiin kansallinen koordinoiva elin, joka varmistaisi suomalaisen lääkärikoulutuksen pysymisen EU-standardien mukaisena.

Ministeri Risikko esitti lisäksi, että uutena erikoistumisalana käynnistetään akuuttilääketieteen erikoistumiskoulutusohjelma. Akuuttilääketieteen erikoistumistarve nousi esiin muun muassa päivystyshoidon kriteerien laatimisen yhteydessä.

Lisäkoulutusohjelmien avulla voidaan räätälöidä koulutuksia joustavasti osaamistarpeiden mukaan. Päihdeongelmat ovat yleistyneet, ja osaamista niiden hoitoon tarvitaan sekä sosiaali- että terveyspalveluissa. Myös psykogeriatrian koulutusta tarvitaan. Ikääntyneiden mielenterveyshäiriöiden hoitamiseen paneudutaan Mieli 2009 -toimenpideohjelman suuntaviivojen mukaan. Samaan aikaan kehitetään psykoterapeuttien koulutusta.

Suuria erikoisalakokonaisuuksia, sisätautialat ja kirurgiset alat, on myös tarkoitus uudistaa. Näillä aloilla kolmen vuoden runkokoulutuksessa painotetaan entistä selvemmin akuuttitilanteiden hallintaa ja yleisosaamista.

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa työryhmän suunnittelemaan erikoistumiskoulutuksen uudistamisen ja kansallisen koordinoinnin. Työryhmään kootaan mm. opetusministeriön, yliopistojen, lääketieteen opiskelijoiden, Nuorten lääkärien yhdistyksen, Lääkäriliiton, palvelujärjestelmän, Kuntatyönantajan sekä valvontaviranomaisen edustus. 

Lisätietoja

Lääkintöneuvos Minna Kaila, puh. 09 160 74190
Osastopäällikkö Päivi Sillanaukee, puh. 09 160 73313
Johtaja Eija Koivuranta, puh. 09 160 74350Muualla palvelussamme

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti (Selvityksiä 2010:4)

Hannu Puolijoki, Anja Tuulonen: Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen arviointi (Selvityksiä 2007:47)

Paula Risikko
Sivun alkuun