Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Risikko: Alkoholimainontaan puututaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2010 14.08
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee lakiesitystä alkoholimainonnan rajaamiseksi. Tavoitteena on erityisesti lasten ja nuorten suojeleminen alkoholin haittavaikutuksilta.

"Lainsäädännöllä on tarkoitus lyhentää alkoholimainonnan aikoja televisiossa sekä ottaa käyttöön aikarajat myös radiossa. Lisäksi rajoitetaan alkoholimainonnan sisältöjä ja tehostetaan sen valvontaa", kertoo peruspalveluministeri Paula Risikko.

Voimassa oleva laki kieltää muun muassa mainonnan kohdistamisen alaikäisiin sekä mainonnan, jolla luodaan kuva, että alkoholin käyttö edistää sosiaalista tai seksuaalista menestystä. "Tästä huolimatta tällaista mainontaa on ilmennyt. Tämä halutaan nyt lopettaa. Siksi alkoholilain mainontasäännöksiä muutetaan ja tiukennetaan", ministeri Risikko tarkentaa.

Ministerin mukaan lakiesityksessä otetaan huomioon sosiaali- ja terveysministeriön työryhmien tekemät esitykset sekä kansanedustajien tekemä lakialoite mielikuvamainonnan kieltämisestä.

"Esitys on yksi hallituksen monista toimista alkoholihaittojen ehkäisyssä. Tällä hallituskaudella on toteutettu muun muassa kolme alkoholiveron korotusta. Kumppanuussopimuksilla on sitoutettu järjestöjä, kuntia ja kirkkoa mukaan alkoholihaittojen ehkäisyyn, valistukseen ja koulutukseen. Mini-intervention eli alkoholin käytön puheeksi ottamisen menetelmän käyttöä on laajennettu eri sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupisteissä. Erityisesti neuvoloissa onenenevässä määrin otettu puheeksi alkoholinkäyttö jo ensi käynnillä riskikulutuksen tunnistamiseksi ja neuvottu alkoholinkäytön vähentämisessä", ministeri jatkaa.

Jatkoa valtakunnalliselle alkoholiohjelmalle

Sosiaali- ja terveysministeriössä on laadittu suunnitelma valtakunnalliseksi alkoholiohjelmaksi vuosille 2012-2015. Ministeri Risikko esittää valtakunnallisen alkoholiohjelman jatkamista seuraavalla hallituskaudella. 

"Alkoholiohjelmassa on saatu hyviä kokemuksia siitä, että jokaisessa aluehallintovirastossa on toiminut koordinaattori, joka on tukenut alkoholiohjelman toimeenpanoa alueellaan. Tämä alueellisen koordinaation malli tulee vakiinnuttaa", ministeri toteaa.

"Ravintoloiden jatkoaikalupien myöntämisen perusteita on arvioitava uudelleen ja tarkennettava. Lisäksi on vahvistettava paikallisten asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia anniskelulupa-asioissa. Alkoholista aiheutuvat haitat vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen, joten alkoholilupia käsiteltäessä on otettava huomioon lähiseudun asukkaiden mielipiteet."

Ministeri Risikko kannattaa alkoholin hanapakkauksiin teknistä ratkaisua, joka ilmaisisi nautitun juoman määrän.

"Kuluttajien on vaikea arvioida hanapakkauksista nautitun juoman määrää. Tekninen ratkaisu, joka ilmaisisi nautitun juoman määrän, voisi hillitä alkoholin tahatonta liikakäyttöä. Kansallisin säännöksin hanapakkauksiin ei voida vaatia tällaisia teknisiä ratkaisuja, joten Suomen on vaikutettava EU:n alkoholipolitiikkaan asian ajamiseksi", ministeri painottaa.

Osana valtakunnallista alkoholiohjelmaa kehitetään matalan kynnyksen päihdepalveluja yhteistyössä perusterveyden- ja sosiaalihuollon sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Ministeri Risikko muistuttaa, että uuden terveydenhuoltolain mukaan päihdehuolto on kytkettävä entistä saumattomammin perusterveydenhuoltoon. Myös ennaltaehkäisevää työtä on vahvistettava.

Lisätietoja

Johtaja Kari Paaso, p. 09 160 74018
Valtiosihteeri Vesa Rantahalvari, p. 09 160 73165, 040 544 4609

 Muualla verkossa

Alkoholiohjelma

Sivun alkuun