Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Rehula: Työsuojeluviranomaisten tiedonsaantioikeutta lisättävä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.11.2010 11.15
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula tukee työministeri Anni Sinnemäen asettaman työryhmän tavoitetta valmistella toimenpiteitä rakennusalan sekä majoitus- ja ravitsemusalan harmaan talouden torjumiseksi.

Ministeri Rehula katsoo, että työryhmän työn yhteydessä on selvitettävä työsuojeluviranomaisten tietojensaantia koskevia säännöksiä ja niiden toimivuutta.

"Harmaan talouden ja talousrikollisuuden tehokas torjuminen vaatii kaikkien toimintaan osallistuvien viranomaisten yhteistyötä. Työsuojeluviranomaisilla on myönteisiä kokemuksia yhteistyöstä muun muassa poliisin ja veroviranomaisten kanssa, mutta työsuojeluviranomaisten riittämättömät tiedonsaantioikeudet ovat olleet esteenä tiiviimmälle tietojenvaihdolle", Rehula sanoo.

"Työsuojeluviranomaisilla pitää olla laajemmat tiedonsaantioikeudet sekä mahdollisuus hyödyntää perustettavaksi ehdotetun harmaan talouden selvityskeskuksen tuottamaa tietoa. Siksi työsuojeluhallinnon oikeutta saada muilta viranomaisilta tietoja on laajennettava. Salassapitosäännökset eivät saa estää sitä, että työsuojeluviranomaiset voivat tehdä työtään erityisesti tilaajavastuulain valvonnassa."

"Työsuhteen vähimmäisehtojen valvonta ei toteudu Suomessa kunnolla. Ei riitä, että esimerkiksi alihankkija itse kirjoittamallaan paperilla vakuuttaa, että työsuhteen ehdot, kuten palkkaus, ovat kunnossa. Toivon, että työryhmä pohtii myös sitä, miten laissa olevien vähimmäisehtojen toteutuminen pystyttäisiin nykyistä tehokkaammin turvaamaan."

Lisätietoja

Erityisavustaja Hanna-Maija Kause, p. 050 566 7949Juha Rehula
Sivun alkuun