Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Rehula: Nuorten työkyvyttömyyteen etsitään ratkaisuja

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.12.2010 9.01
Tiedote -

"Nuorten työkyvyttömyyseläkkeet ovat nousseet julkisessa keskustelussa yhteiseksi huoleksi. Erityisesti esillä ovat olleet masennuksesta johtuvat eläkkeet ja sairauspoissaolot. Kokonaiskuva on kuitenkin paljon moniulotteisempi. Alle 25-vuotiailla yleisiä työkyvyttömyyden syitä ovat myös vaikeat psykoottiset häiriöt ja kehitysvammaisuus. Tästä syystä työkyvyttömyyden ehkäisyyn tarvitaan monipuolisia keinoja", sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula totesi Työhyvinvoinnilla tulevaisuuteen -seminaarissa Espoossa 8. joulukuuta.

Valtaosa alle 25-vuotiaista nuorista ei ole ennen työkyvyttömyyseläkkeelle joutumistaan päässyt lainkaan mukaan työelämään. Työstä johtuva liiallinen kuormitus ei siis selitä heidän työkyvyttömyyttään. Erityisesti työelämän asenteet koskettavat kuitenkin myös näitä nuoria.

"Tilapäisenkin osatyökykyisyyden hyväksyminen on vielä usein työelämässä hankalaa. Tässä asiassa asenteet ja myös arjen toimintatavat ovat kuitenkin onneksi hiljalleen muuttumassa. Työkyvyn varhaisen tuen ja työhön paluun mallit ovat vakiinnuttamassa paikkaansa suomalaisilla työpaikoilla. Tätä tukee myös ensi vuoden alussa voimaantuleva lakimuutos ennalta ehkäisevästä työterveyshuollosta", ministeri Rehula kertoi.

"Ensi vuoden alusta lähtien työterveyshuollon kustannuksista maksetaan 60 prosentin korvaus niille työnantajille, jotka ovat sopineet yhdessä työntekijöiden jatyöterveyshuollon kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamisesta työpaikalla. Nyt halutaan siis korostaa sitä, että työterveyshuollossa on ennen kaikkea kyse ennalta ehkäisevästä toiminnasta, joka tapahtuu tiiviissä yhteistyössä työnantajan kanssa."

"Miten otamme työelämään mukaan ne nuoret, joilla on takanaan jo varhaisnuoruudessa alkanut psyykkinen sairaus tai kehitysvammaisuus? Osaltaan tähän kysymykseen etsii vastausta myös viime kuussa nimittämäni selvityshenkilö Markku Lehto, jonka tehtävänä on kartoittaa osatyökykyisten työllistymisen esteitä lainsäädännössämme", ministeri Rehula sanoi.

Espoon seminaari oli viimeinen Työhyvinvointifoorumin järjestämässä kymmenen seminaarin sarjassa. Seminaarit ovat vetäneet salit täyteen ympäri Suomea, työhyvinvoinnille on tilausta.

"Emme saa jäädä tuijottamaan pelkkiä ongelmia ja keinoja niiden poistamiseksi. Meidän ajattelussamme työelämä nähdään usein vain kuormittavana ja voimavaroja kuluttavana. Työntekijöistä kuitenkin suuri enemmistö näkee, että työ myös lisää hyvinvointia ja terveyttä. Työ on se innoituksen ja henkisen hyvinvoinnin lähde, jota ilman me tuskin saattaisimme olla. Parhaimmillaan työ parantaa terveyttä eikä heikennä sitä", ministeri Rehula muistutti.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoiman Työhyvinvointifoorumin toiminta perustuu avoimelle ja laajalle verkostoyhteistyölle. Työhyvinvointifoorumin tavoitteena on edistää työterveyttä ja työturvallisuutta puolesta Suomessa. Foorumi muodostaa STM:n osuuden Terveyden edistämisen politiikkaohjelmasta sekä Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelmasta.

Lisätietojaerityisavustaja Hanna-Maija Kause, p. 050 566 7949

Muualla palvelussamme

Työhyvinvointifoorumi

Osatyökykyisten työllistymisen esteiden selvittäminen 

Juha Rehula
Sivun alkuun