Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Rehula: Lapsiköyhyyden kasvu pysäytettävä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2010 9.02
Tiedote -

"Vaikka EU:n tasolla Suomen lapsiköyhyys ei ole kovin laaja ilmiö, sekä eriarvoisuuden että lapsiköyhyyden nopea kasvu on huolestuttavaa. Vuonna 1995 noin viisi prosenttia suomalaisista lapsista eli köyhyydessä. Runsaassa kymmenessä vuodessa köyhien lasten osuus nousi 14 prosenttiin," totesi sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula maanantaina 13. joulukuuta Kirkkohallituksen Protecting the Richness of Childhood - Churches Combating Child Poverty -seminaarissa Helsingissä.

"Suomessa perhepoliittiset tukitoimet ovat kansainvälisesti vertailtuna mittavia. Silti myös meillä on suuria huolenaiheita. Tuloerot ovat kasvaneet 1990-luvun puolivälistä lähtien nopeasti. Eniten pienituloisuus on lisääntynyt alle 3-vuotiaiden lasten perheissä. Syitä on monia. Hälyttävää on se, että terveyserot ja elinikä ovat aiempaa tiiviimmässä yhteydessä ihmisen sosio-ekonomiseen asemaan. Pienituloisuus tarkoittaa siis hyvin usein huono-osaisuutta muillakin elämän alueilla," ministeri Rehula sanoi.

Vanhempien vähäinen koulutus, työvoiman ulkopuolella oleminen syystä tai toisesta sekä yksinhuoltajuus ovat lapsiköyhyyden olennaisimpia riskitekijöitä. Myös maahanmuuttajalasten köyhyysriski on Suomessa suuri.

"Tulevaisuudessa katseemme pitää olla nykyistäkin tiukemmin lapsiköyhyyden ja lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisyssä. Oikeaan aikaan annettu käytännön apu perheelle ehkäisee syrjäytymistä. On huolehdittava myös lapsiperheiden taloudellisesta tuesta. Tästä esimerkkinä on se, että lapsilisät sidotaan ensi vuonna indeksiin," ministeri Rehula muistutti.

"Julkisen vallan lisäksi tärkeä roolinsa on myös perheiden lähiyhteisöillä ja järjestöillä sekä kirkolla, joka tekee pitkäjänteistä työtä perheiden parissa."

Lisätietoja

erityisavustaja Hanna-Maija Kause, p. 050 566 7949
  
Juha Rehula
Sivun alkuun