Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Mönkäre yritysten yhteiskuntavastuusta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2004 11.10
Puhe -

Yritysten yhteiskuntavastuuseen kuuluu keskeisesti myös työn terveellisyys ja turvallisuus sekä henkilöstön työhyvinvointi. Yhteiskuntavastuun kantaminen antaa uusia mahdollisuuksia työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseksi, totesi ministeri Sinikka Mönkäre puhuessaan Yhteiskuntavastuu työterveyden ja -turvallisuuden kehittämisen vauhdittajana seminaarissa tänään. Säätytalossa järjestetyssä seminaarissa käsiteltiin erityisesti yhteiskuntavastuun sosiaalista ulottuvuutta.

Kun työhyvinvointi otetaan mukaan yritysten yhteiskuntavastuukeskusteluun, saadaan toimintoihin uusia näkökulmia, innostavaa otetta ja uudenlaista statusta. Samaan tapaan on työturvallisuutta yhdistetty jo aikaisemmin onnistuneesti mm. laatuajatteluun, jolloin on huomattu, että toiminnan laatua ja työoloja voidaan edistää yhtäläisin keinoin.

Suomi on yritysten kannalta hyvä maa toimia ja se on pärjännyt viime vuosina erinomaisesti kansainvälisissä kilpailukykymittauksissa. Lähivuosina maamme työmarkkinoilla kuitenkin tapahtuu sukupolvenvaihdos ja jo ensi vuonna sieltä poistuu osaavia ja pitkän kokemuksen omaavia työntekijöitä enemmän kuin tulee uusia.

Entistä useammin yrityksiltä kysytään, miten työturvallisuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnista on huolehdittu. Nykyosaajista kannattaakin pitää kiinni, kun uusientyöntekijöiden palkkaaminen vaikeutuu. Vastuullinen ja kaukonäköinen työnantaja ottaa huomioon myös työntekijöidensä erilaisuuden ja erilaiset elämäntilanteet, joissa tarvitaan joustavuutta työn ja vapaa-ajan välillä.

STM:n Veto-ohjelmassa työterveyden ja työterveyshuollon ammattilaiset ovat hakeneet työelämän vetovoiman lisäämiseen uusia keinoja. Niitä tunnetaankin jo monia. Hyvä johtaminen, kannustava työilmapiiri ja tunne siitä, että voi itse vaikuttaa työhönsä ovat asioita, jotka eivät maksa mitään, mutta lisäävät työssä jaksamista ja tuovat yritykselle taloudellista menestystä, Mönkäre korosti.

Sivun alkuun