Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Mönkäre: Työuupumus rasittaa erityisesti naisvaltaisia aloja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.2.2005 8.15
Puhe -

Tilastokeskuksen työolotutkimuksen mukaan vakavan työuupumuksen ja mielenterveyden järkkymisen vaara on ongelma erityisesti naisvaltaisilla aloilla. Kunta-alalla näyttää olevan näissä tuloksissa varsin laaja hajonta hyviin ja huonoihin kuntiin. Saman tutkimuksen mukaan myönteisinä piirteinä kunta-alalla nousi esille henkilöstön vakinaistaminen ja määräaikaisten tehtävien väheneminen sekä tulospalkkaus ja monipuolisempi työssä palkitseminen totesi sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre avatessaan tiistaina 8. helmikuuta Kunta 2000 Symposiumin Kuopiossa.

Työyhteisön ongelmiin on löydettävissä ratkaisut yhteistyöllä. Ministeri Mönkäre peräänkuuluttaa yhteistyötä johdon, henkilöstön, työterveyshuollon ja työsuojelun välillä. Monet selvitykset osoittavat, että ennen kaikkea suurissa kunta-alan organisaatioissa, kuten hoito- ja opetusalalla yhteistyö on satunnaista. Erilaisuus työyhteisössä on voimavara, joka on hyödynnettävissä yhteistyöllä.

Työhyvinvoinnin kehittämisessä on saavutettu hyviä tuloksia valtakunnallisilla tutkimus- ja kehittämisohjelmilla, joita on kohdistettu mm. ikääntyviin, työelämän kehittämiseen, työssä jaksamiseen, työtapaturmien torjuntaan sekä työelämän vetovoimaisuuden lisäämiseen. Ne ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten ministeriöiden, työmarkkinajärjestöjen sekä tutkimus- ja kehittämislaitosten välisellä yhteistyöllä saadaan toimenpiteitä suunnattua tehokkaasti tiettyihin ongelmiin työyhteisöissä.

Useat työturvallisuuteen liittyvät mittarit osoittavat, että kehitys on ollut myönteistä. Erityisesti teollisuuden ja rakentamisen alalla suunta on hyvä. Kunta-alalla ei vastaavaa kehitystä ole kuitenkaan havaittavissa. Kunta-alan työtapaturmien määrää on selvästi rakentamis- ja teollisuusaloja alhaisempi. Kuitenkin myös kunta-alan tapaturmien määrä olisi hyvä saada laskuun.

Sivun alkuun