Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Mönkäre tasa-arvosta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2004 11.00
Puhe -

Naisten ja miesten väliseen tasa-arvon edistämiseen liittyvät asiat ovat tällä hetkellä Suomessa hyvin esillä. Hallitus antoi viime perjantaina eduskunnalle esityksen tasa-arvolain kokonaisuudistuksesta. Lakiesityksen keskeisiä kohtia ovat työpaikan tasa-arvosuunnittelun täsmentäminen ja palkkakartoituksen sisällyttämien tasa-arvosuunnitelmaan sekä viranomaisen velvollisuus ottaa naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämisnäkökulma kaikessa toiminnassa huomioon, sanoi tasa-arvoasioista vastaava ministeri Sinikka Mönkäre maanantaina 11 lokakuuta Hanaforumissa Espoossa.

Hallitusohjelmassa on tasa-arvoon liittyviä asioita laajemmin kuin koskaan aikaisemmin. Tällaisia ovat esimerkiksi hallituksen toiminnallisen tasa-arvo-ohjelman tekeminen, naisten ja miesten palkkaerojen kaventaminen samapalkkaisuusohjelman avulla yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa, työn ja perheen yhteensovittamisen helpottaminen, naisiin kohdistuvan väkivallan vastustaminen sekä valtavirtaistaminen valtionhallinnossa.

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi sosiaali- ja terveysministeriössä laaditaan parhaillaan toimintaohjelmaa vuosille 2004-2007 lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Ohjelman keskeisimpiä tavoitteita ovat väkivallan uhreille ja tekijöille tarkoitetun palveluverkoston parantaminen, väkivaltaa näkevien ja kokevien lasten ja nuorten auttamisen tehostaminen sekä väkivaltatyöhön ja asioiden käsittelyyn tarvittavan ammatillisen osaamisen kehittäminen. Oikeusministeriö puolestaan on valmistellut useita naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja prostituutioon liittyviä lakimuutoksia.

Hallitusohjelmassa luvataan myös edistää naisten asemaa päätöksenteossa. Naisten osuus valtionhallinnon johdossa on 1990-luvun loppupuolelta kasvanut selkeästi. Tällä hetkellä ylimmässä johdossa olevista naisia on lähes viidennes, keskijohdossa kolmannes ja muista esimiehistä lähes 40 prosenttia. Myös liike-elämän puolella naiset ovat jatkuvasti vahvistaneet asemiaan. Kauppa- ja teollisuusministeriö jatkaa ohjelmaansa naisten määrän lisäämiseksi edelleen valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden hallituksissa, sanoi ministeri Mönkäre.

Sivun alkuun