Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Mönkäre suomalaisen työelämän työhyvinvoinnista

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.3.2004 10.00
Puhe -

Suomalainen työelämä tarvitsee työhyvinvointia. Tuulikki Petäjäniemen energisyys oli yksi päätekijöistä Työelämän jaksamisohjelman onnistumisessa, totesi ministeri Sinikka Mönkäre luovuttaessaan kultaisen työympäristötyön erityisansiomitalin varatuomari Tuulikki Petäjäniemelle.

Suomen yleisin eläkkeelle siirtymistapa on työkyvyttömyyseläke. Toiseksi yleisin on työttömyyseläke ja vasta kolmantena tulee vanhuuseläke. Kilpailukyvyltään ja talouskasvultaan huippumaaksi arvioidussa Suomessa joudutaan vuosia liian varhain pois työelämästä. Tällainen meno johtaa tulevaisuudessa moniin ongelmiin, ministeri Mönkäre totesi.

Työssä on yksinkertaisesti jaksettava nykyistä pitempään. Kaikilla on oikeus hyvään työympäristöön ja pitkään työuraan. Toki työtäkin on oltava tarjolla. Työsuojelun ja työterveydenhuollon resurssien on työpaikoilla oltava kaikin puolin kunnossa ja niitä on tuettava ja rohkaistava. Työntekijän on tunnettava voivansa vaikuttaa myös omaan työhönsä. Työssä on oltava joustoa perheiden ehdoilla.

LTT-Tutkimus Oy:n suorittaman arviointitutkimuksen mukaan Työssä jaksamisen ohjelma onnistui hyvin. Ohjelma laajensi työssä jaksamisen käsitettä ja painotti työyhteisöllisyyden ja henkisen jaksamisen merkitystä. Ohjelman viesti oli, että työhyvinvointi on monen tekijän yhteisvaikutuksen tulos. Neljän ministeriön ja työmarkkinajärjestöjen yhteisen ohjelman onnistumista edistivät selkeä poliittinen tuki, hyvin toiminut yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä ohjelmaa tehokkaasti eteenpäin vienyt projektijohtaja, Tuulikki Petäjäniemi.

Työssä jaksamisen opetukset Tuulikki Petäjäniemi on tiivistänyt kolmeen asiaan: päivittäisjohtaminen, työn arjessa oppiminen sekä työ- ja työaikajärjestelyt. Tuulikki Petäjäniemi jaksoi vetää ohjelman suurella energialatauksella loppuun saakka ja panosti osaamisensa ohjelman kaikinpuoliseksi onnistumiseksi.

Keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän jo ohittanut Tuulikki Petäjäniemi noudatti myös itse jaksamisohjelman tavoitteita jatkamalla omaa työuraansa. Hän on myös tottunut tarttumaan haasteisiin. Niinpä hän tekee parhaillaan yhteiskunnallisesti tärkeää STM:n selvitystehtävää hallituksen samapalkkaisuusohjelman edellytyksistä.

Sivun alkuun