Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Mönkäre rahapelaamistoiminnasta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.5.2003 11.41
Puhe -

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreen mielestä on tärkeää, että Suomessa on nyt tehty selvitys rahapelaamisesta, koska rahapelaaminen on yleistä Suomessa ja pelitarjonta ja pelimuodot lisääntyvät koko ajan. Suomessa toimii yksinoikeudella kolme rahapeliyhteisöä (Oy Veikkaus AB, Raha-automaattiyhdistys ja Suomen Hippos). Rahapelien kautta saatiin vuonna 2002 toiminnan kautta saatiin yli 850 miljoonaa euroa yhteiskunnan tarpeisiin.

Ministeri Mönkäreen mielestä rahapelaaminen on sinänsä hyväksyttävää. - On kuitenkin muistettava, että rahapelitoiminta on Suomessa ja Euroopassa katsottu olevan erityislaatuista taloudellista toimintaa, jonka järjestämiseen kuuluu olennaisesti se, että pelaaminen ei kasaudu liian pienelle joukolle, sanoo ministeri. Tänään julkistetun selvityksen mukaan Suomessa noin 10 prosenttia pelaajista tuo noin 30 prosenttia rahapelimyynnin kokonaistuotosta. Tilanne on siltä osin vielä hyvä esimerkiksi verrattuna Ruotsiin.

Rahan voittaminen houkuttelee kuluttajaa. Rahapelaamiseen liittyviä yhteiskunnallisia riskejä on kontrolloitava paremmin. Ministeri Mönkäre huomauttaa että riskeihin kuuluu mm. rahapelien liiallinen pelaaminen, josta voi aiheutua kuluttajalle sosiaalisia, terveydellisiä tai taloudellisia haittoja.

Suomessa on selvityksen mukaan kymmenien tuhansien ihmisten joukko, joka kuuluu pelaamisensa osalta selvästi riskiryhmään. Tämä ryhmä käyttää nettotuloistaan huomattavan osan pelaamiseen ja heille voivat rahapelit aiheuttaa taloudellisia, terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja. Vastuullisen pelitoiminnan harjoittamiseen sisältyy avoin tiedottaminen, informointi ja pelien tarjoaminen siten, että rahapelaamisen hyödyt ovat aina selkeästi suuremmat kuin rahapelaamisen haitat.

Kun tiedetään että rahapelien pelaamismahdollisuudet lisääntyvät on ministerin mielestä nyt hyvä keskustella yhteiskunnassa rahapelitoiminnasta avoimemmin. Ministerin mielestä tämän ensimmäisen selvityksen perusteella sosiaali- ja terveysministeriön pitäisi lisätä yhteistyötä muiden ministeriöiden kanssa mm. sosiaalisten haittojen arvioinnin saamiseksi osaksi valtion lupamenettelyn kautta tapahtuvaa pelimarkkinoiden kehittymistä. Lisäksi tulisi selvittää peliongelmien hoidon saatavuudessa mahdollisesti nyt esiintyviä puutteita sekä pelien nopeutumiseen, eli sähköiseen pelaamiseen liittyviä sosiaalisia haittoja. Edelleen on tarpeellista tarkastella, kuinka peliyhtiöiden yhteistyökumppaneina toimiva alihankinta toimillaan huomioi vastuullisen pelaamisen, joka ehkäisee haittojen syntymistä. Ministeri Mönkäre haluaa että peliyhtiöt ja peliyhtiöitä valvovat ministeriöt huolehtivat yhteistyössä, että vastuullisen rahapelaamisen strategia on avoin, näkyvä ja keskeinen osa suomalaisten peliyhtiöiden toimintastrategiaa jatkossakin.

Sivun alkuun