Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Mönkäre: Menestyvä elinkeinoelämä ja hyvinvointipalvelut tukevat to...

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2004 9.15
Puhe -

Valtiovallan tehtävänä on luoda kansalaisille hyvän elämän edellytyksiä. Näiden edellytysten luomiseksi tarvitaan menestyvää talous- ja elinkeinoelämää sekä toimivia hyvinvointipalveluja, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus rakentaa omaa elämäänsä mielekkäästi. Useimpien suomalaisten kohdalla mielekkääseen elämään kuuluu työnteko. Työnteon edellytyksiä luovat sekä sosiaali- ja terveysministeriö että kauppa- ja teollisuusministeriö, sanoi ministeri Sinikka Mönkäre tänään puheessaan. Sosiaali- ja terveysministeri Mönkäre puhui ministeriöiden yhteisessä Hyvinvointipalvelut tulevaisuudessa -seminaarissa Helsingissä.

Hallitus ei ole antautunut tulevaisuuden haasteiden edessä. Kunnianhimoinen työllisyysasteen nostaminen ja talouskasvun edellytysten ylläpitäminen ovat keskeiset nykyhallituksen tavoitteet. Niin sosiaali- ja terveysministeriöllä kuin kauppa- ja teollisuusministeriöllä on näissä haasteissa olennainen rooli. KTM vetää yrittäjyyden politiikkaohjelmaa, panostaa tutkimukseen ja kehitykseen, edistää teknologian hyväksikäyttöä ja huolehtii monipuolisesti kilpailukykymme ylläpidosta. STM:n tehtävänä on huolehtia nopeasta sairauksien hoidosta, työkykyiseksi kuntoutuksesta, työn ja perheen yhteensovittamisesta, kannustavasta sosiaaliturvasta, työelämän vetovoimasta ja ikääntyvän väestön mukanaan tuomista erityisistä haasteista.

Suomella on näyttöä oman mallin toimivuudesta. Monet kansainväliset vertailut osoittavat, että olemme kilpailukykyisiä, talouskasvumme edellytykset ovat hyvät ja kansalaiset ovat tyytyväisiä terveydenhuoltoomme. Käytämme keskiarvoa vähemmän rahaa terveydenhuoltoomme, mutta kuitenkin tuotamme hyvää kansanterveyttä. Sosiaaliturvaa on rakennettu hyvässä yhteistyössä valtiovallan ja työmarkkinaosapuolten kesken, arvioi ministeri.

Selviämme tulevaisuuden haasteista hyvinvointisektorilla, mutta se edellyttää jatkuvaa muutosta, rakenteiden uudistamista, luovuutta, jatkuvaa kouluttautumista, tutkimusta ja teknologian voimakasta käyttöönottoa hyvinvointipalvelujemme alueella, totesi ministeri Mönkäre.

Sivun alkuun