Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Mönkäre lasten ja nuorten psykoterapiasta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2003 13.18
Puhe -

Kesästä asti on käyty keskustelua lasten ja nuorten psykoterapian harkinnanvaraisten määrärahojen riittävyydestä. Eduskunta on jo vuoden 2000 talousarviossa lisännyt rahaa kunnille ja Kelalle lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden hoitamiseen. Rahaa on kunnille annettu noin 20 milj. euroa lisää ja Kelalle harkinnanvaraisen psykoterapian määrärahan tasoa on nostettu yli 10 milj. eurolla. Hoidettavien kuntoutujien määrät ovat nousseet tuhansilla.

Psykoterapia on yksi osa mielenterveyspotilaiden hoitoa. Myös muita hoitomuotoja on syytä käyttää. Psykoterapiassa terapeutin ja potilaan välinen ihmissuhde on hyvin läheinen. Muita hoitomuotoja ovat esimerkiksi lääkehoito, psykososiaalinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta, vertaistuki ja perheterapiat.

Kunnat eivät ole kehittäneet kaikkia yllä mainittuja toimintoja osittain senkin vuoksi, että Kelan myöntämä harkinnanvarainen kuntoutus on ollut mahdollista.

Psykiatriaan on kohdennettu suuria taloudellisia panostuksia viime vuosina. Tämän vuoden lisäbudjetissa Kela sai vielä lisämäärärahan lasten ja nuorten harkinnanvaraiseen psykoterapiaan. Nyt on tarpeen selkiyttää pelisääntöjä näiden voimavarojen käytössä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Kela, Kuntaliitto, Stakes ja monet psykiatrian asiantuntijat yhdessä tekevät nyt työryhmässä työtä sopiakseen työn jaosta kuntien ja Kelan korvaaman yksityisen psykoterapian välillä. Tavoitteena on saada pelisäännöt marraskuun alkuun mennessä. Kaikkia hoitomuotoja on käytettävä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Vain sillä tavalla saadaan yhteiskunnan varat riittämään kaikille hoitoa tarvitseville.

Sivun alkuun