Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Mönkäre Kuorma kevyemmäksi -kongressissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2003 10.05
Puhe -

Suomalaisen työelämän tila ei hyvästä kehityksestä huolimatta ole lähellekään tyydyttävä. Vaikka fyysiset työolot ja työn sisällöt ovat parantuneet, haetaan työkyvyttömyyseläkkeitä edelleen paljon, totesi sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre avatessaan Kuorma kevyemmäksi -kongressin Marina Congress Centerissä tänään.

Ministerin mukaan työtahdin kiristyminen ei ole vain suomalainen ilmiö, tutkimusten mukaan näin on koko Euroopassa. Stressi, masennus ja ahdistuneisuus sekä häirintä ja kiusaaminen muodostavat liki viidenneksen työterveyteen liittyvistä ongelmista. Terveydenhoitoalalla, sosiaalipalveluissa ja koulutusalalla ne ovat kaksi kertaa yleisempiä kuin kaikilla toimialoilla keskimäärin. Jatkuessaan liiallinen tai sopimaton kuormitus heikentää työmotivaatiota ja lisää syrjäytymisen riskiä, tämä puolestaan vaikuttaa työn laatuun ja tuottavuuteen.

Suomalainen työelämän lainsäädäntö on viime vuosina uusittu lähes kokonaisuudessaan. Työsopimuslaki, työterveyshuoltolaki sekä työturvallisuuslaki muodostavat työelämän pelisäännöt. Työeläkelainsäädännön uudistus puolestaan tulee voimaan vuoden 2005 alusta. Sen tavoitteena on mm. antaa mahdollisuus pidempään työskentelyyn työuran loppupäässä. On selvää, ettänäihin tavoitteisiin ei päästä, ellei työelämän vetovoimaa saada lisättyä työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen satsaamalla.

Ikä muuttaa meitä yksilölliseen suuntaan. Tavoitteet työurien pidentämisestä eivät onnistu, jos työelämää ei kehitetä ottamaan paremmin huomioon ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamista. Työelämän tulee antaa tilaa yksilölliselle vanhenemiselle. Hyvä johtaja osaa johtaa eri ikäisiä työntekijöitä. Jos johtaja onnistuu työkyvyn johtamisessa, kaikki voittavat. Ikääntyvä tarvitsee riittävästi aikaa palautuakseen, toisaalta työn tuottavuus saattaa olla parempi ja tulosta syntyy lyhyemmälläkin työajalla.

Työn aiheuttaman kuormituksen tasaamiseksi myös työn ja perheen yhteensovittamiseen on panostettu, mutta tässäkin meillä on vielä paljon tehtävää, Mönkäre totesi.

Sivun alkuun