Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Mönkäre: Ammatilliseen aikuiskoulutukseen kannattaa panostaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2004 10.00
Puhe -

Tulevaisuudessa on työelämässä kiinnitettävä erityistä huomiota ikääntyvien ja vähän koulutusta saaneiden työntekijöiden koulutukseen ja osaamiseen, sanoi sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre Noste-seminaarissa Imatralla maanantaina 26. huhtikuuta. Työmarkkinaosapuolilla on merkittävä rooli julkisen vallan rinnalla ennakoida alueellisia koulutustarpeita.

Suomen menestyminen kansainvälisessä kilpailussa perustuu osaamiseen, korkeaan laatuun ja teknologian hyväksikäyttöön. Lähtökohtamme on osaamiseen ja ammattitaitoon satsaaminen, ei palkkojen alentaminen. Työntekijöitä tulisi kannustaa kehittämään omaa ammattitaitoaan. Tarjolla on oltava riittävästi ohjausta ja neuvontaa yrityksille ja koulutuksesta kiinnostuneille työntekijöille. Ammattitaidon ylläpitäminen parantaa työllistymismahdollisuuksia ja edesauttaa uusien työtehtävien löytymistä rakennemuutoksissa, muistutti ministeri Mönkäre.

Iäkkäämpien työntekijöiden koulutustaso ei välttämättä ole samaa luokkaa kuin nuoremmilla ikäluokilla. Näin on erityisesti Etelä-Karjalassa. Siksi on käynnistetty toimenpiteitä, joiden avulla työelämässä mukana olevat voivat parantaa osaamistaan ja ammattitaitoaan. Kansainvälisten tutkimusten mukaan suomalaisten osallistuminen aikuiskoulutukseen on jo maailman kärkitasoa, mutta osallistuminen ei jakaudu tasaisesti. Vähiten koulutusta saaneiden aseman parantamiseksi on puolestaan käynnistettyerityinen aikuisten koulutustason kohottamisohjelma.

Erityisesti yrityksiltä tarvitaan yhteisvastuuta näinä päivinä, sanoi ministeri Mönkäre. Vastuulliset yritykset pitävät huolta työvoimastaan, koska edessä on todennäköisesti tilanne, jossa työvoimaa on saatavilla vähemmän. Kaikki työvoimareservit, nuoret ja vanhenevat työntekijät on saatava ja pidettävä mukana työelämässä. Kilpailussa työvoimasta pärjäävät työvoimastaan huolehtivat yritykset. Myös tulevaisuudessa täytyy osata yhdistää kilpailukyky ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

Sivun alkuun