Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Mönkäre äitienpäiväjuhlassa

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.5.2003 6.42
Puhe -

- Työn ja perheen yhteensovittamisen näkökulmasta on erityisen huolestuttavaa naisten määräaikaisten työsuhteitten yleistyminen. Määräaikaisuus on Suomessa EU-maista toiseksi yleisintä ja koskettaa nimenomaan perheenperustamisiässä olevia naisia ja miehiä. Yhteiskunnan ja myös työelämän jatkuvuuden kannalta tässä on hankala yhtälö, johon on syytä tarttua, sanoi sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Helsingissä sunnuntaina 11. toukokuuta. - Lapsiperheiden aseman parantaminen ja vanhemmuuden tukeminen laajemminkin ovat hallituskauden keskeisiä tehtäviä. Olemme sitoutuneet lapsien ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen, ministeri sanoi.- Työnsä aloittaneen hallituksen ohjelmassa kiinnitetään huomiota määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamiseen. Ministerin mielestä tilannetta auttaisi jo se, että nykyisen lainsäädännön rajoitukset otettaisiin vakavasti. - Julkinen sektori on naisten suurin työllistäjä ja myös määräaikaisten työsuhteiden ahkerin solmija. Tällä sektorilla hallituksella on erityinen haaste, totesi ministeri Mönkäre.

Puheessaan ministeri Mönkäre totesi myös, että isät ovat viime aikoina ottaneet aikaisempaa enemmän vastuuta perheessä, mutta tässä asiassa on vielä pitkä tie kuljettavana. - Hoivavastuun tasaisempi jakautuminen keventäisi naisten työtaakkaa. Isien nykyistä laajempi osallistuminen perhevapaiden pitämiseen ja lasten hoitoon on tarpeen myös lasten ja isien välisen hyvän suhteen kehittymiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön perhevapaaprojektissa on kannustettu tuoreita isiä osallistumaan vauvanhoitoon.Ministerin mielestä yhteensovittamisen sujuvuus on yksi nykyisen työelämän avainkysymyksiä naisten ja miesten arkielämässä. Se on myös haaste valtiovallalle, työmarkkinaosapuolille, yrityksille ja työpaikoille. - Huolimatta isien aktivoitumisesta, julkisista palveluista ja perhevapaajärjestelmästä työn ja perheen yhteensovittaminen vaatii äideiltä edelleen paljon, sanoi ministeri Mönkäre. Samalla hän totesi, ettei tämä vaikea yhtälö koske vain pienten lasten äitejä ja isiä, vaan monen työelämässä vielä olevan naisen kohdalle osuu vastuu myös omien ikääntyvien vanhempien auttamisesta ja hoidosta. Työssäkäyvien äitien kannalta tilanteen parantaminen edellyttää paitsi toimivaa ja laadukasta päivähoitoa myös pysyviä työsuhteita ja joustavia käytäntöjä työpaikoilla.

Sivun alkuun