Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Kiuru: Lasten ja nuorten on saatava apua mielenterveyden häiriöihin arjen ympäristössä

Sosiaali- ja terveysministeriö
21.11.2019 10.51
Kolumni

Eilen vietettiin kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. Sen kunniaksi sata nuorta ja lasta valtasi valtioneuvoston ja toi terveisensä hallitukselle. Lasten tahto -julistuksessa mm. ehdotettiin, että kouluihin otettaisiin käyttöön jokavuotiset mielenterveyden tarkastukset hammastarkastuksen tapaan.

Lasten ja nuorten ehdotuksessa näkyy ymmärrettävä huoli. Eri tutkimusten mukaan noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja ne ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia.

Yleisemmät mielenterveyshäiriöt on hoidettava perusterveydenhuollossa

Mielenterveyspalveluissa ja ongelmien hoitamisessa on myös epäsuhta. Erityisesti nuorilla on aikaisempaa enemmän psyykkistä kuormitusta, joka on sairautta lievempää, mutta ilmenee uniongelmina, ahdistus- ja masennusoireina. Tästä huolimatta nuorten mielenterveysongelmia hoidetaan yhä enemmän erikoissairaanhoidossa.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on kehottanut Suomea vahvistamaan lapsille tarkoitettuja mielenterveyspalveluja ja takaamaan pääsyn tarvittaviin tutkimuksiin ja hoitoihin sekä tehostamaan toimia nuorten itsemurhien estämiseksi.

Hoitoon pääsyä on tarkoitus vahvistaa tiukentamalla hoitotakuuta perusterveydenhuollossa niin, että jatkossa myös kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Perusterveydenhuollon hoitotakuu koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia, erottamatta mielenterveyttä perusterveydenhuollon kokonaisuudesta.

Lasten ja nuorten mielenterveys rakentuu arjessa – matalan kynnyksen palveluja tarvitaan lisää

Lapsen ja nuorten mielenterveys on yksi valmisteilla olevan kansallisen mielenterveysstrategian painopisteistä. Pääajatuksena on, että mielenterveys rakentuu arjessa. Mielenterveyden perusta rakentuu monella tapaa lapsuudessa ja nuoruudessa. Parhaimmillaan koko kasvuympäristö ja opiskeluympäristö tukevat mielenterveyttä ja tarjoavat mahdollisuuden psyykkisten voimavarojen positiiviselle kehittymiselle.

Lapsille ja nuorille koulu on tärkeä osa arkea, ja siksi myös palveluja pitäisi olla saatavilla koulujen ja oppilaitosten yhteydessä matalan kynnyksellä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnissä työ matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseksi perustason palveluissa. Tarkoituksenamme on samalla etsiä keinoja vakiinnuttaa koulu- tai oppilaitosympäristöön yleisimpien mielenterveyshäiriöiden lyhyitä varhaisinterventioita. Nopeasti, tiiviisti ja matalalla kynnyksellä tarjottava lyhytterapiajakso on tehokas tuki lieviin mielenterveysongelmiin. Samalla vapautetaan myös erikoissairaanhoidon resursseja vakavampien mielenterveydellisten ongelmien hoitoon.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 24 artiklassa turvataan jokaiselle lapselle oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta sekä sairauksien hoitamiseen ja kuntoutukseen tarkoitetuista palveluista. Meidän tehtävänämme on varmistaa, ettei yksikään lapsi joudu luopumaan oikeudestaan nauttia tällaisista terveyspalveluista.

Krista Kiuru
perhe- ja peruspalveluministeri

Sivun alkuun