Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Hyssälä: Valtion ohjausta selkeytettävä ja terävöitettävä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.9.2006 7.00
Puhe -

Hallitusohjelman loppuvaiheen tilinpäätös sosiaali- ja terveyssektorin osalta näyttää peruspalveluministeri Liisa Hyssälän mukaan hyvältä. Hyvinvointia, terveyttä ja tasa-arvoa koskevissa tavoitteissa on edetty toivottuun suuntaan. Ministeri Hyssälä kokosi yhteen kuluvan hallituskauden toimia sosiaali- ja terveydenhuollon aluehallintopäivillä 26.9. Rovaniemellä. Hän toi esille lääninhallitusten ja muiden valtion viranomaisten sekä tutkimus- ja kehittämislaitosten haastavan roolin kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa.

Lääninhallitukset ovat olleet ministeri Hyssälän mielestä kovien paineiden alaisena viime vuodet. Ne ovat vastuuntuntoisesti venyneet uusiin ja uudenlaisiin tehtäviin, vaikka voimavaroja ei ole aina saatu läheskään uusien tehtävien edellyttämää määrää. Lääninhallitukset ovat sosiaali- ja terveysministeriön kannalta keskeinen toimija kuntakenttään nähden. Kunta- ja palvelurakennehankkeen lääninhallitusten asema tulee ministerin näkemyksen mukaan entisestään korostumaan.

Meneillään oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus on historiallisesti merkittävä kuntapalvelujen uudelleenarvioimisen ja modernisoimisen hanke. Puitelaki ohjaa uudistamista kaikissa kunnissa. Sosiaali- ja terveysministeriön keskeisin tavoite hankkeessa on väestön terveyden ja hyvinvoinnin sekä laadukkaiden palvelujen turvaaminen asuinpaikasta riippumatta. Kun toimintaympäristö muuttuu, on myös sosiaali- ja terveydenhuollon muututtava. Muutoksen tulee ministeri Hyssälän mukaan koskea rakenteita, tuotantotapoja ja prosesseja. Sosiaali- ja terveydenhuolto on kokonaisuus, jossa kaiken lähtökohtana ovat väestön tarpeet ja niihin vastaaminen terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavilla toimenpiteillä.

Uudistuksessa arvioidaan myös kuntapalvelujen rahoitusta, jonka keskeinen elementti ovat sektorikohtaiset valtionosuudet. Valmisteluvastuun sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusasioissa tulee jatkossakin olla siellä, missä vastataan koko maan tasolla sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävyydestä, linjasi Hyssälä ministeriön roolista.

Ministerin Hyssälän mielestä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä on tarpeen selkeyttää ja terävöittää sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista ohjausjärjestelmää. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on lakisääteinen tavoite- ja toimintaohjelma (TATO), josta tulisi kehittää hallitusohjelmaa ja peruspalveluohjelmaa yksityiskohtaisempi toteuttamisohjelma. Uudella TATO:lla voitaisiin korvata nykyiset monet kehittämisohjelmat ja siinä asetettaisiin toiminnan ja rahoituksen painopisteet ja tavoitteet.

Sivun alkuun