Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Hyssälä: Perhevapaajärjestelmää on selkiytettävä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.8.2008 6.10
Tiedote -

”Perhevapaajärjestelmää on selkiytettävä, jotta lapsiperheet pystyisivät hyödyntämään perhevapaisiin liittyvät taloudelliset edut nykyistä paremmin. Lapsiperheisiin panostaminen ja tulonsiirrot ovat tärkeä osa tämän hallituksen agendaa. Lapsiperheiden aseman helpottamista pohditaan nyt SATA-komiteassa. Paikallaan on myös asettaa työryhmä selvittämään laajemminkin perhevapaajärjestelmän selkiyttämistä ja uudistamista”, sanoi sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä torstaina 21. elokuuta perhevapaakampanjan media-aamupäivässä Helsingissä.

Sosiaali- ja terveysministeriön toteuttaman laajan perhevapaakampanjan loppuraportin mukaan isät kokevat vanhempainvapaisiin liittyvän terminologian vaikeaksi. Vanhempainvapaa, isyysvapaa ja hoitovapaa menevät helposti arkikielessä sekaisin. Lisäksi perheiltä puuttuu edelleen tietoa perhevapaiden jakamisen mahdollisuuksista sekä niistä vaikutuksista, joita vapaan jakamisella on perheen talouteen.

”Jo oman väitöskirjani tuloksissa havaitsin, että isien tietotaso vaikuttaa heidän osallistumiseensa: jos tietoa on vähän, isät eivät osallistu. Toisaalta taasosallistuvilla isillä tietoa on enemmän. Jos isät osallistuvat entistä tiiviimmin pienten lasten hoitamiseen myös perhevapaita hyödyntämällä, perhevapaajärjestelmäkään ei tunnu aivan niin vaikeaselkoiselta. Mielestäni järjestelmästä olisi kuitenkin tehtävä nykyistä selkeämpi ja helpommin ymmärrettävä”, korosti ministeri Hyssälä.

”Parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan isyysvapaan kahden viikon pidennystä. Tuon esityksen eduskunnalle syksyyn 2009 mennessä niin, että se voidaan toteuttaa vuoden 2010 alussa. Isyysvapaan pidentäminen antaa isille mahdollisuuden osallistua lapsen elämään alusta saakka ja sitouttaa isän perheen arkeen. Lisäksi se mahdollistaa vastuun tasapuolisemman jakamisen molempien vanhempien kesken. Isän osallistuminen lasten hoitoon lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa perheessä”, totesi ministeri Hyssälä.

”Myös työelämässä tarvitaan muutoksia, jotka tukevat vanhemmuutta. Olen huolissani siitä, että nuoret naiset joutuvat edelleen yksipuolisesti joustamaan työmarkkinoilla työn vaatimusten mukaan. Yhteiskunnan on tultava nuoria vanhempia vastaan ja tarjottava kestäviä ratkaisuja niin perheen ja opiskelun kuin perheen ja työn mahdollistamiseksi yhtä aikaa”, sanoi ministeri Hyssälä.

”Vanhempainvapaiden jakaminen vanhempien kesken lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä. Perhevapaista aiheutuvat kustannukset jakautuvat nykyisin epätasaisesti eri alojen työnantajien kesken. Perhevapaita käyttävät pääasiassa äidit, mikä rasittaa naisvaltaisten alojen työnantajia. Perhevapaista aiheutuvia kustannuksia pitää myös jakaa nykyistä tasapuolisemmin mies- ja naisvaltaisten alojen kesken. Hyvinvointi työelämässä kulkee rinta rinnan tasa-arvon kanssa. Tämä on tulevaisuudessa myös entistä tärkeämpi näkökulma sekä kansantaloutta että yritysten kilpailukykyä ajatellen. Tällä hetkellä vain noin joka kymmenes isä käyttää mahdollisuuden vanhempainvapaan jakamiseen äidin kanssa”, totesi ministeri Hyssälä.

Vanhempien ajanpuute lapsilleen on tullut esille useissa lasten mielipiteitä kartoittaneissa tutkimuksissa. Hallitusohjelmassa on kirjattu useita toimenpiteitä perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

”Ensi vuonna toteutuu yksi historiallisimmista uudistuksista, kun vähimmäismääräiset vanhempainpäivärahat nostetaan työmarkkinatuen tasolle. Korotus on noin 162 euroa kuukaudessa. Myös kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen korotukset parantavat perheiden hyvinvointia ja lisäävät valinnanmahdollisuuksia. Lisäksi pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia viettää aikaa lastensa kanssa pyritään lisäämään. Osittaisen hoitorahan tasoa nostetaan vuoden 2010 alusta, jotta se korvaisi nykyistä paremmin työajan lyhentämisestä johtuvaa palkan menetystä”, sanoi ministeri Hyssälä.

Lisää tietoa perhevapaakampanjasta verkkosivuilla www.isyys.net

Sosiaali- ja terveysministeriön perhevapaakampanja 2007-2008 – loppuraportti (toim. Miia Eloranta), STM:n selvityksiä 2008:22, on luettavissa ministeriön verkkosivuilla www.stm.fi/julkaisut

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun