Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Hyssälä: Masto-hankkeella pidennetään työuria

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.9.2009 11.00
Tiedote -

"Masennukseen perustuva työkyvyttömyys on merkittävä työuria lyhentävä ja työllisyysastetta madaltava tekijä. Masennusperusteiset eläkkeet alkavat keskimäärin kaksi vuotta nuorempana kuin muista syistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet. Viime vuonna masennuksen vuoksi eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä Suomessa oli 49 vuotta. Hallituksen tavoite työurien pidentämiseksi tekee Masto-hankkeen entistä tärkeämmäksi, sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä totesi Masto-hankkeen seminaarissa Helsingissä torstaina 3. syyskuuta.

"Jos masennuksen perusteella myönnettyjen eläkkeiden alkavuus saataisiin puolitettua, eläkkeellesiirtymisikä nousisi noin 0,5 vuotta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi meidän on tehtävä töitä voimallisesti eri tahoilla", ministeri painotti.

Ministeri Hyssälä totesi, että Suomessa ei aiemmin ole kattavasti tutkittu masennukseen perustuvia työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuksia eri ammattien tai ammattiryhmien välillä.

"Tänään julkaistava Ammatit ja masennusperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet -tutkimus tuo selväksi, että ammattiryhmien välillä on suuria eroja masennusperusteisen työkyvyttömyyden alkavuudessa."

"Tutkimuksesta ilmenee, että naisvaltaisista ihmissuhdeammateista - erityisesti sosiaali- ja terveysalalta - siirrytään keskimääräistä useammin masennusperusteiselle eläkkeelle. Nämä ovat myös työntekijämäärältään merkittäviä ammatteja ja tässä mielessä hyvin keskeisiätyöurien pidentämisenkin näkökulmasta."

Ministeri Hyssälän mukaan masennukseen sairastuneen työntekijän työssä selviytymiseen vaikuttavat keskeisesti työn vaatimukset ja työpaikan mahdollisuudet tukeen ja työjärjestelyihin.

"Varhainen puuttuminen ja oikea-aikaiset ja oikein suunnatut tuki- ja hoitotoimenpiteet voivat paitsi vähentää masennuksesta johtuvaa työkyvyttömyyttä ja siitä aiheutuvia seurauksia yksilötasolla myös kaventaa masennukseen perustuvan työkyvyttömyyden ammatti- ja sukupuolieroja."

"Tutkimus tuo tärkeää uutta tietoa ja antaa lisää eväitä, kun tehdään töitä masennuksesta johtuvien eläkkeiden vähentämiseksi. Toivon, että näitä tuloksia voidaan käyttää hyväksi myös työpaikoilla ja työterveyshuollossa työntekijöiden työkyvyn tukemisessa. Työpaikoilla on tärkeä rooli ja monia keinoja ylläpitää työssä olevien terveyttä ja työkykyä", ministeri Hyssälä sanoi.

Lisätietoja

erityisavustaja Marja Tallavaara, puh. (09) 160 73754, 040 5012889


Liitteet

Ammatit ja masennusperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet -tutkimus (pdf, 1124 kB) Pääsihteeri Honkosen esitys (pdf, 151 kB)

Muualla palvelussamme Masennusperusteiset eläkkeet keskittyvät naisvaltaisiin ammatteihin (Tiedote 3.9.2009)

 

 


Muualla verkossa

www.tartumasennukseen.fi

Sivun alkuun