Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Huovinen: Sukupuolten tasa-arvon edistäminen osa yritysten yhteiskuntavastuuta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.6.2014 7.10
Tiedote -

"Miesten ylivoimainen edustus yritysten ylimmässä johdossa on selkeä osoitus tasa-arvon puutteesta yritysmaailmassa. Tarvitaan konkreettisia toimia, jotta naisten ja miesten tasapuolinen edustus yritysten johdossa saavutetaan", sanoi tasa-arvoasioista vastaava peruspalveluministeri Susanna Huovinen tänään  avatessaan Johtamisen huippua -seminaarin Helsingissä.

"Sukupuolten tasa-arvon edistämiseen liittyvät konkreettiset toimet on sisällytettävä yhä vahvemmin yritysten strategioihin, kuten yritysvastuustrategiaan ja tasa-arvosuunnitelmaan. Johdon rekrytointikäytäntöjen ja -prosessien avoimuuden lisääminen sekä mentorointi ovat hyviä esimerkkejä konkreettisista tasa-arvoa lisäävistä toimista. Myös avoimuuden lisääminen ja urasuunnittelu edistävät tasa-arvoa."

Sekä suomalaiset että kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että sukupuolten tasa-arvo taloudellisessa päätöksenteossa parantaa yritysten tuloksellisuutta ja johtamisen laatua sekä laajemmassa mittakaavassa taloudellista kasvua.

"Sukupuolten tasapuolinen huomioiminen on keskeinen osa yritysten yhteiskuntavastuuta. Henkilöstön moninaisuus niin sukupuolten, erilaisten vähemmistöjen kuin kansallisuuksienkin osalta nähdään entistä useammin yritysten voimavarana ja menestystekijänä. Aktiivisella monimuotoisuuspolitiikalla on myönteinen vaikutus muun muassa yrityksen julkisuuskuvaan, innovatiivisuuteen ja tehokkuuteen", Huovinen totesi.

EU:ssa on ollut viime aikoina vilkasta keskustelua sukupuolten tasa-arvon edistämisestä pörssiyhtiöiden hallituksissa.

"Parhaillaan neuvoteltava on direktiiviehdotus, jonka vähimmäistavoitteena on, että 40 prosenttia julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomista jäsenistä on aliedustetun sukupuolen edustajia vuoteen 2020 mennessä. Suomessa hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa on linjattu, että arvio sukupuolten tasapuolisemman edustuksen turvaamiseksi pörssiyhtiöiden hallituksissa tehdään kesällä 2014", Huovinen sanoi.

"Hallitus haluaa jatkaa aktiivista vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa tehokkaimpien keinojen löytämiseksi tasa-arvotyössä ja haastaa yritykset määrätietoisesti lisäämään naisten määrää niin yritysten hallituksissa kuin muilla johtopaikoilla", Huovinen kiteytti.

Johtamisen huippua -seminaarin järjesti TASURI-hanke. TASURI-hankkeen tavoitteena on lisätä naisten ja miesten tasapuolista edustusta yritysten ylimmässä johdossa, ja näin edistää naisten urakehitystä ja sukupuolten tasa-arvoa työelämässä.

Lisätietojaprojektipäällikkö Mia Teräsaho, p. 0295 163 415, [email protected]

Vireillä

Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen (TASURI)

Susanna Huovinen
Sivun alkuun