Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Huovinen palkitsi laadukkaita kotihoidon yksiköitä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.7.2014 8.02
Tiedote -

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen jakoi tänään kahdelle kotihoidon toimintayksikölle Laatuteko iäkkäiden palveluissa -tunnustuksen. Ministeri valitsi tunnustuksen saajiksi Helsingin kaupungin eteläisen kotihoidon yksikön (Vironniemi 1 lähipalvelualue) sekä Hämeenlinnan kaupungin Hauhon kotihoidon.

Molemmat tunnustuksen saaneet toimintayksiköt menestyivät hyvin kotihoidon laatuvertailussa. Laatutekijöitä arvioitiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemässä vanhuspalvelulain seurantatutkimuksessa. Laatupisteitä sai muun muassa palvelujen ympärivuorokautisesta järjestämisestä, asiakkaan palvelutarpeen monipuolisesta arvioinnista, palvelusuunnitelmien kattavuudesta, asiakkaan ravitsemustilan arvioinnista, palautteen keräämisestä sekä omavalvontasuunnitelmasta.

"Vanhuspalvelulaki tuli voimaan tasan vuosi sitten. Tällä tunnustuksella juhlistetaan tärkeän lain vuosipäivää. Samalla halutaan tuoda esiin niitä hyviä arjen tekoja, jotka ovat parantaneet iäkkäiden ihmisten elämänlaatua. Tällaiset laatuteot toteutuvat nyt palkituissa kotihoidon toimintayksiköissä", ministeri Huovinen totesi.

"Iäkkäiden ihmisten on turvallisempaa asua kotona, kun palveluja saa ympäri vuorokauden. Palvelujen laatua ja yksilöllisyyttä parantaa myös se, että tarpeet on monipuolisesti selvitetty ja palautetta kerätään säännöllisesti", ministeri jatkoi.

Tunnustuksella halutaan rakentaa ikäystävällisempää Suomea

Laatuteko iäkkäiden palveluissa -tunnustuksella halutaan nostaa esille tekoja, jotka edistävät vanhuspalvelulain tavoitteita ja toimeenpanoa: varautumista ikärakenteen muutokseen, oikea-aikaisten ja laadukkaiden palvelujen varmistamista ensisijaisesti iäkkäiden kotona sekä iäkkäiden osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa. Tunnustuksella halutaan myös herättää keskustelua ja vaikuttaa asenteisiin ikäystävällisemmän Suomen rakentamiseksi.

Tunnustus jaetaan iäkkäälle ihmiselle, työntekijälle, tiimille tai kokonaiselle toimintayksikölle, joka on esimerkillisesti edistänyt vanhuspalvelulain periaatteiden toteutumista.

Ensimmäistä kertaa jaettavan tunnustuksen teemaksi valittiin tänä vuonna iäkkäiden laadukas kotihoito.

"Toivon että tämä tunnustus kääntää keskustelun suuntaa siihen, miten iäkkäille voidaan turvata hyvä elämänlaatu ja toimiva arki omassa kodissa myös silloin, kun toimintakyky on heikentynyt", ministeri totesi. 

Lisätietoja

osastopäällikkö Juha Jolkkonen, Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto, p. 09 310 52482
muutosjohtaja Tuovi Sohlberg, Ikäihmisten hoito ja hoiva, Hämeenlinnan kaupunki,
p. 050 377 6802
johtaja Päivi Voutilainen, STM, p. 02951 63403


Kuva: Helsingin kaupungin eteläisen kotihoidon yksikkö (Vironniemi 1 lähipalvelualue) ja peruspalveluministeri Susanna Huovinen (jpg, 8434.2 kB )
Kuva: Hämeenlinnan kaupungin Hauhon kotihoito ja peruspalveluministeri Susanna Huovinen (jpg, 521.5 kB )


Muualla palvelussamme

Laatuteko iäkkäiden palveluissa -tunnustus

Muualla verkossa 

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta (THL) 

Susanna Huovinen
Sivun alkuun