Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Huovinen omaishoidon keskustelutilaisuudessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.5.2014 8.30
Puhe -

(muutosvarauksin)

Hyvät omaishoidon asiantuntijat,

KOHO-työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus Suomen ensimmäiseksi kansalliseksi omaishoidon kehittämisohjelmaksi. Työ valmistui alkuvuodesta ylijohtaja Elli Aaltosen johdolla. Ohjelman julkistamistilaisuudessa totesin, että tulen vielä kevään aikana järjestämään omaishoitoa koskevan pyöreän pöydän keskustelun. Sen aika on tänään, ja toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi.

Tarkoituksena on, että voimme käydä eri näkökulmista keskustelua työryhmän laatimasta kehittämisohjelmasta, jonka pääkohtia Elli Aaltonen esittelee. Toivon myös että voimme pohtia laajemminkin omaishoidon mahdollisuuksia nykyisessä ja tulevaisuuden yhteiskunnassa. Pidän tärkeänä, että omaishoidon roolia pohditaan myös laajoissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä. Tätä varten olen kutsunut toiseksi alustajaksi omaishoitoa paljon tutkineen filosofian tohtori Marja Saarenheimon Vanhustyön keskusliitosta.

Koska hallituskautta on jäljellä enää vajaa vuosi, on välttämätöntä pohtia, mitä voimme käynnistää tällä hallituskaudella ja mitä siirtyy toteutettavaksi tai vietäväksi loppuun tulevalla hallituskaudella. Tulevia toimia silmälläpitäen olemme kutsuneet tänne muun muassa kaikkien eduskuntaryhmien edustajia. Paikalla on myös osa työryhmän jäsenistä, sekä muita omaishoidon asiantuntijoita.

Hoivaa ja hoitoa, myös omaishoitoa koskevissa kysymyksissä epäkohdat nousevat usein esiin mediassa. Suomi on kuitenkin ollut pitkään edelläkävijä omaishoidon tukemisessa. Hallituksen päätös asettaa työryhmä valmistelemaan kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa kuvaa osaltaan sitä, että haluamme kehittää omaishoitajien ja hoidettavien asemaa ja tukijärjestelmäämme jatkossakin. Tämä on tärkeä viesti kaikille niille suomalaisille joilla olisi halua toimia omaishoitajana. Ratkaisuun vaikuttavat erilaiset mielikuvat omaishoitajien asemasta ja arvostuksesta.

Omaishoidon kehittämisessä tulee edetä samansuuntaisesti palvelurakennemuutoksen tavoitteiden kanssa. Omaishoidon tuen keittäminen on yksi niistä toimenpiteistä, joilla tuetaan hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan kuuluvaa iäkkäiden laitoshoidon vähentämistä ja kotiin annettavien palvelujen lisäämistä. Tavoitteena on muuttaa iäkkäiden palvelujen rakennetta avohoitopainotteisemmaksi ja hillitä siten kustannusten kasvua iäkkäiden henkilöiden määrän kasvaessa. Ikäihmisten elämänlaadun kannalta on tärkeää, että he voivat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan ja että toisaalta heidän sitovasta ja vaativasta hoidostaan vastaavia omaisiaan ja läheisiään tuetaan eikä jätetä yksin kantamaan hoitovastuuta.

Omaishoito ei ole vain iäkkäiden hoitoa koskeva asia. Iäkkäiden lisäksi omaishoidon tuen lisääminen on keino vähentää myös esimerkiksi vammaisten lasten ja nuorten kodin ulkopuolisen ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.

Silloin kun kyseessä on sitova ja vaativa hoidon tarve, omaishoito on yleensä hyvin tuettunakin yhteiskunnalle edullisempaa kuin omaishoidolle vaihtoehtoiset julkiset palvelut. Uskon, että omaishoitoa kehittämällä voidaan vähentää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön lisäämistarvetta. Toisaalta olemme taloudellisessa tilanteessa, jossa kaikkia lisäresursseja vaativia uudistuksia joudutaan punnitsemaan tarkoin.

KOHO-työryhmä katsoi, että niin sanotun sopimusomaishoidon lisäksi myös muuta omaishoitoa on tarpeen mukaan voitava tukea yhteiskunnan toimenpitein. Työryhmän ehdotuksen mukaisesti parhaillaan lausuntokierroksella olevaan ehdotukseen uudeksi sosiaalihuoltolaiksi on sisällytetty tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukeminen sosiaalipalvelujen avulla ja muilla sosiaalihuollon toimilla. Tarkoituksena on, että uusi sosiaalihuoltolaki tulee voimaan 2015.

Näillä ajatuksilla avaan tämän pyöreän pöydän keskustelun. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii johtaja Päivi Voutilainen sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspalveluosaston sosiaalipalvelujen ryhmästä. Paikalla on myös muita STM:n virkamiehiä, jotka kuuntelevat tarkalla korvalla evästyksiänne jatkoa varten. Antoisaa iltapäivää kaikille omaishoidon kehittämisen parissa!

Susanna Huovinen
Sivun alkuun