Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Huovinen: Hyvinvoivat seniorikansalaiset ovat merkittävä voimavara

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.1.2014 12.05
Tiedote -

"Ikääntyvien yliopisto-opiskelun tavoitteena on tukea ikääntyneiden ihmisten elämänlaatua ja toimintakykyä elinikäisen oppimisen keinoin. Tämä tavoite toteuttaa kesällä voimaan tulleen vanhuspalvelulain yhtä keskeistä tarkoitusta: tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Samalla parannetaan myös ikääntyneiden elämänlaatua", sanoi peruspalveluministeri Susanna Huovinen avatessaan Ikääntyvien yliopiston kevätlukukauden Jyväskylässä keskiviikkona 15. tammikuuta.

"Vanhuspalvelulaki on nostanut ikäihmisten osallisuuden monella tapaa keskiöön. Lain yhtenä tarkoituksena on parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa. Julkisen hallinnon siirtyessä yhä enemmän sähköiseksi, on huolehdittava siitä, että kaikilla on siihen pääsy", ministeri Huovinen totesi.

Ministerin mukaan meidän on tuettava erityisesti ikääntyneiden osaamista ja valmiuksia teknologian hyödyntämiseen.

"Kyse ei ole ainoastaan välineistä. Kaikki eivät osaa tai voi käyttää modernia tietotekniikkaa. Ikääntyneille tarjottavat tietotekniikkakurssit kaventavat digitaalista kuilua eli yhteiskunnan jakautumista niihin, joilla on mahdollisuus käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa ja niihin, joilla tätä mahdollisuutta ei ole."

"Myös kulttuurin ja taiteen keinoin voidaan edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä lisätä osallisuutta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Ikääntyvien yliopisto tieteellisen tiedon ja elämänkokemuksen kohtaamispaikkana edistää opiskelijoiden aivoterveyttä tarjoamalla uusia virikkeitä, uutta ajateltavaa sekä fyysistä ja sosiaalista aktiivisuutta. Ikääntyvien yliopisto mahdollistaa tiedon ja elämänkokemusten jakamisen. Hyvinvoivat seniorikansalaiset ovat merkittävä voimavara koko yhteiskunnalle", ministeri muistutti.

Lisätietoja

erityisavustaja Laura Lindeberg, p. 040 826 8292Muualla palvelussamme

Vanhuspalvelulain toimeenpano

Susanna Huovinen
Sivun alkuun