Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Haatainen Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunnassa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.7.2006 13.00
Puhe -

Euroopalla on kaksi suurta haastetta: globalisaatio ja väestörakenteen muutos. Euroopan sosiaalista mallia on uudistettava niin, että kansalaisten mahdollisuudet sopeutua muutokseen paranevat ja Euroopan kilpailukykyä voidaan parantaa. Samalla on varmistettava, että sosiaalisen suojelun kehittäminen voidaan taata pitkällä aikavälillä.

Tämä edellyttää laajaa yhteistyötä, hyvien käytäntöjen vaihtamista ja voimakasta sitoutumista sovittujen toimenpiteiden viemisen käytäntöön.

Kilpailukyky ja työkyky kulkevat käsi kädessä

Suomen tavoitteena on EU-puheenjohtajakauden aikana etsiä keinoja vastata näihin haasteisiin kehittämällä työelämää sekä sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Ratkaisuja haettiin poikkeuksellisen laajapohjaisesti työ-, sosiaali- ja terveyspolitiikasta vastaavien ministerien epävirallisessa yhteiskokouksessa, joka järjestettiin 6.-8.2006 Helsingissä.

Ikääntyminen ei ole kuitenkaan vain haaste. Eliniän kasvu pitää nähdä myös myönteisenä mahdollisuutena. Kun työntekijöiden hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehditaan, kasvaa myös työkykyisten vuosien määrä. Työn kokonaistuottavuus kasvaa ja kilpailukyky paranee.

Eurooppalainen malli korostaa taloudellista kasvua, korkeaa työllisyyttä ja sosiaalista yhtenäisyyttä sekä niiden keskinäistä riippuvuutta. Ne myös vahvistavat toistensa myönteistä kehitystä. Tämä on kestävä pohja, kun haetaan vastauksia ikääntymisen ja kilpailukyvyn haasteisiin.

Työtä ja perhettä sovitettava paremmin yhteen

Työn ja perheen yhteensovittaminen ei ole pelkästään sukupuolten välinen tasa-arvokysymys. Se liittyy entistä tiiviimmin myös talouden yleisiin toimintaedellytyksiin. Miesten ja erityisesti naisten työllisyysastetta on nostettava.

Lissabonin strategian tavoitteita ei pystytä saavuttamaan, ellei kaikkia käytettävissä olevia resursseja saada käyttöön. Työssä on jatkettava nykyistä pidempään. Lisäksi työ- ja perhe-elämän velvoitteet on voitava sovittaa joustavammin ja tasaisemmin naisten ja miesten kesken.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on myös yksi kuudesta painopistealueesta komission tasa-arvon etenemissuunnitelmassa 2006-2010. Komissio on jo ilmoittanut, että se konsultoi työmarkkinajärjestöjä syksyn aikana siitä, onko vanhempainvapaita koskevaa lainsäädäntöä tarpeen uudistaa.

Euroopan parlamentti esitti aiemmin huolensa työn ja perheen yhteensovittamisesta, kun se käsitteli ehdotusta uudeksi tasa-arvodirektiiviksi.

Suomi vie puheenjohtajamaana näitä teemojen aktiivisesti eteenpäin. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on välttämätöntä sopeuduttaessa globalisaation ja väestörakenteen muutoksen aiheuttamiin haasteisiin.

Avoimuus kasvattaa kansalaisten luottamusta unionin toimintaan

Kesäkuun Eurooppa-neuvosto antoi poliittista painoarvoa avoimuudelle päättäessään, että yhteispäätösmenettelyn piiriin kuuluvat neuvoston keskustelut ovat lähtökohtaisesti avoimia.

Suomi korostaa puheenjohtajakaudellaan avoimuuden lisäämistä asioiden käsittelyssä EU:n eri foorumeilla. Neuvostojen kokousten lisäksi toimittajat voivat seurata tiiviimmin monia epäviralliset kokouksia ja kaikki komission ja puheenjohtajamaan yhteiset lehdistötilaisuudet lähetetään nekin suoraan webcasting-lähetyksinä.

Haatainen korosti, että mahdollisimman suuri avoimuus on tärkeä keino vahvistaa kansalaisten luottamusta unionin toimintaan. Vain kansalaisten silmissä uskottava toiminta voi taata kestävän eurooppalaisen yhteistyön.

Esillä olivat myös sosiaaliturvan koordinaation yksinkertaistaminen työntekijöiden liikkuvuuden parantamiseksi, työsuojelu osana eurooppalaista sosiaalipolitiikka, lisäeläkkeiden siirrettävyys, toimet köyhyyden ja syrjäytymistä vastaan sekä Euroopan sosiaalisen mallin tulevaisuus, josta keskustellaan Suomen puheenjohtajakaudella laajemmin Helsingissä 9.-10.11.2006 järjestettävässä konferenssissa.

Lisätiedot:
Erityisavustaja Kimmo Norrmén p. +358 40 7226857
Ikääntyminen ja Euroopan sosaalinen malli
ylijohtaja Kari Välimäki p. +358 50 5599177
Työn ja perheen yhteensovittaminen
ylitarkastaja Pirjo Pietilä p. +358 50 4649323

 

Tuula Haatainen
Sivun alkuun